• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Дацько Олександра Сергіївна

Доцент
к.т.н., доцент
dacko_lp@ukr.net

 
ОСВІТА
 • вища освіта: закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю Теплогазопостачання і вентиляція, кваліфікація – інженер-будівельник, рік закінчення - 1985 р.
 • аспірантура (1985-1989 рр.) Науково-дослідний інститут санітарної техніки, м.Київ
 • кандидатська дисертація: тема – Підвищення ефективності геліосистем теплопостачання дискретною орієнтацією сонячних колекторів, спеціальність - 11.00.11 Охорона навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів, рік захисту -1994 р.
 • вчене звання доцента кафедри Техногенно-екологічної безпеки присвоєно в 2002 р. з подання Національного університету «Львівська політехніка»
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1985-1989 – аспірант Науково-дослідного інституту санітарної техніки (НДІСТ), м.Київ (очна і заочна форми навчання)

1986-1991 – інженер Українського науково-дослідного інституту природного газу (УкрНДІгаз), Львівська філія

1991-1995 – інженер Львівського політехнічного інституту (Державного університету «Львівська політехніка»), кафедра Теплогазопостачання і вентиляція

1993-1996 – асистент Державного університету «Львівська політехніка», кафедра Теплогазопостачання і вентиляція

1996 – до цього часу – доцент Національного університету «Львівська політехніка» (Державного університету «Львівська політехніка»), кафедра Техногенно-екологічної безпеки (1996-2012), Безпеки життєдіяльності (2012-2015), Цивільної безпеки (з 2015 р.)

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальні дисципліни:

 • Цивільний захист
 • Безпека життєдіяльності
 • Безпека життєдіяльності і основи охорони праці

Здійснює керівництво розділом дипломного проектування студентів ІІМТ

НАУКОВА РОБОТА
 • Нетрадиційні джерела енергії (сонячна теплова енергетика)
 • Екологічне забруднення довкілля
 • Інформаційно-психологічна безпека

Наукові інтереси:

 • Використання нетрадиційних джерел енергії для покращення екологічного стану довкілля, зменшення ризиків при енергопостачанні споживачів та створення умов енергетичної незалежності України: розробка і впровадження геліосистем теплопостачання, шляхи підвищення їх ефективності.
 • Вивчення екологічного забруднення навколишнього середовища, в т.ч. небезпечних стійких органічних забруднювачів.
 • Проблеми безпеки життєдіяльності: особиста безпека в екстремальних ситуаціях, інформаційно-психологічна безпека.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 68 наукових праць (в тому числі 1 монографія, 59 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 20 навчально-методичних праць (серед них 1 навчальний посібник та 4 конспекти лекцій), автор 3 авторських свідоцтв та 2 патентів на винаходи.

Монографія:

 1. Сонячна енергетика: теорія та практика: монографія / Й. С. Мисак, О. Т. Возняк, О. С. Дацько, С. П. Шаповал. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 340 с.

Наукові праці:

 1. Rise of use effectiveness of solar energy in solar systems. / О. Т. Возняк, О. С. Дацько, С. П. Шаповал // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Теорія і практика будівництва. – 2013. – № 756. – С. 315-320.
 2. Дацько О. С. Небезпечні стійкі забруднювачі в Україні / О. С. Дацько, А. С. Романів // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Серія: Сучасні проблеми збалансованого природокористування. – Кам’янець-Подільський, 2012. - С. 187-190.
 3. Дацько О. С. Реформа освіти і перспективи викладання курсу Безпека життєдіяльності у вузах / О. С. Дацько, А. С. Романів, Н. М. Параняк // Комунальне господарство міст. Серія: Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика. – 2015. – № 120 (1). –С. 111-114.
 4. Дацько О. С. Інформаційно-психологічна безпека нації / О. С. Дацько, А. С. Романів // Безпека життєдіяльності в навколишньому і виробничому середовищах. – Харків: ХНАМГ, 2011. – С. 23-24.

Колектив ЦБ