• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

Нагурський Олег Антонович

Доцент
д.т.н., доцент
nahurskyy@mail.ru

 
ОСВІТА
  • 1990 рік - закінчив з відзнакою НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю Хімічна технологія переробки пластмас і був скерований на роботу у НУ «Львівська політехніка».
  • 1998 рік - захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.05.13 – машини та апарати хімічних виробництв. Тема дисертаційної роботи -"Масоперенос речовин через полімерні оболонки з метою прогнозування функціональних властивостей капсульованих продуктів".
  • 2004 рік - доцент по кафедрі екології та охорони навколишнього середовища.
  • 2013 рік – захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології. Тема дисертаційної роботи - «Закономірності нанесення покрить на дисперсні матеріали та дифузійного вивільнення активних компонентів з капсульованих частинок».
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1990-1992 роки - викладач-стажист кафедри Процеси та апарати хімічної технології.

1992-1999 роки - асистент кафедри Хімічної інженерії та промислової екології.

1999-2001 роки - старший викладач кафедри Хімічної інженерії та промислової екології.

2001-2002 роки - доцент кафедри Хімічної інженерії та промислової екології.

2002-2010 роки - дотепер - доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища.

2010-2013 роки – докторант НУ «Львівська політехніка».

З 2013 року – доцент кафедри Екологічної безпеки та природоохоронної діяльності.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

«Загальна екологія (та неоекологія)»

«Методологія досліджень та моделювання процесів очищення промислових відходів»

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – капсулювання твердих дисперсних матеріалів у стані псевдо зрідження. Утилізація промислових та побутових відходів в технологіях створення екологічно безпечних капсульованих мінеральних добрив.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 87 публікацій, в т.ч. 1 монографія, 49 наукових статей, 37 тез доповідей на конференціях різного рівня, 4 патенти на корисну модель. 14 методичних видання, серед яких методичні вказівки до лабораторних робіт, робочі програми навчальної та навчально-виробничої практик.

Колектив ЦБ