• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

 

Русин-Гриник Роман Романович

Асистент
forvardroman@mail.ruОСВІТА
  • Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління при ДонДАУ, 7.050108 «Маркетинг», спеціаліст, 2005р.
  • Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім.. В. Чорновола, кафедра економіки довкілля і природних ресурсів, 2009-2014 роки.
  • кандидатська дисертація: тема - «Організаційно-економічні механізми управління конкурентоспроможністю підприємства», керівник доц. Франів І.А.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
2002–2005 роки – старший лаборант кафедри маркетингу Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління при ДонДАУ.
2005–2006 роки – асистент кафедри маркетингу Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола.
з 2006 року – зав. лабораторії кафедри економіки довкілля і природних ресурсів інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола.
 
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
«Маркетинг» для напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»
«Маркетингова політика розподілу» для напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»
«Прогнозування та моделювання у маркетингу» для напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»
 
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – визначення та аналіз механізмів управління конкурентоспроможності підприємства.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано близько 20 наукових праць (у тому числі 12 статей у фахових виданнях та збірниках матеріалів міжнародних конференціях).