• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

Федорчак Олексій Євстахійович

Старший лаборант
atilla3@ukr.net

 
ОСВІТА
  • 09.2007 – 08.2011 навчається в Національному університеті “Львівська політехніка”, інституті економіки і менеджменту. Здобув спеціальність «Менеджмент ЗЕД», диплом бакалавра.
  • 09.2011 – 05.2012 навчається в Національному університеті “Львівська політехніка”, інституті економіки і менеджменту. Здобув спеціальність «Менеджмент ЗЕД», диплом магістра.
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

З грудня 2012 р. навчається в аспірантурі Національно університету «Львівська політехніка». Напрямок дослідження: економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Автор 14-ти наукових праць, серед яких:

  1. Федорчак О.Є. Сутність і види механізмів залучення інвестицій на підприємство / Георгіаді Н.Г., Федорчак О.Є. // Журнал «Інвестиції: практика та досвід» – № 2, 2013 р – с. 6-12.
  2. Федорчак, О.Є. Механізми залучення інвестицій як складова інноваційної діяльності підприємства [Текст] / О.Є. Федорчак, Л.Я. Ванькович // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». Львів: Видавництво Львівського Національного університету ім. І.Франка. – 2014. – №31. – Ч.2. – С. 135 – 140.
  3. Федорчак О.Є. Економічний розвиток підприємства, його сутність та види/ Георгіаді Н.Г., Пушак Я.Я., Федорчак О.Є.// Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор» – № 32. - Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права Україна, 2013 р – с. 255-262.
  4. Федорчак О.Є. Метод економічного оцінювання привабливості підприємства для інвесторів/ Георгіаді Н.Г., Федорчак О.Є.// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні. - № 769. – Львів: В-во Львівської політехніки, 2013. – с. 238-244.
  5. Федорчак О.Є. Детермінантна та стохастична складові інвестування у сфері торговельного підприємництва / Князь С.В., Федорчак О.Є., Богів Я.С. // Журнал «Інвестиції: практика та досвід» – № 1, 2014 р – с. 6-10.
  6. Федорчак О.Є. Прогнозування ринкової вартості підприємства на засадах побудови лінійних регресійнх моделей [Електронний ресурс] / Георгіаді Н.Г., Князь С.В., Федорчак О.Є. // Ефективна економіка – 2013. - № 7. – Режим доступу до журналу: