• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Яворська Надія Петрівна

Старший викладач
nadya_biley@mail.ru

 
ОСВІТА
 • Український державний лісотехнічний університет, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація спеціаліст з обліку і аудиту, рік закінчення – 2003.
 • Тернопільська академія народного господарства, спеціальність «Управління персоналом і економіка праці», кваліфікація магістр з управління персоналом та економіки праці, рік закінчення – 2005.
 • 2010 – 2011 рр. – аспірант кафедри фінансів Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола;
 • 2011 – 2012 рр. – аспірант кафедри менеджменту природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2012 – 2013 рр. – аспірант кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».
 • Кандидатська дисертація: «Економічні засади еколого-інноваційного розвитку деревообробного виробництва», спеціальність 08.00.06 – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».
 • Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України – Римар Микола Васильович.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2003 – 2004 рр. – викладач факультету «Економіки і менеджменту» коледжу «Західноукраїнський колегіум».

2004 – 2005 рр. – асистент кафедри економічної теорії Західноукраїнського інституту інформаційних технологій та управління при Дон ДАУ.

2005 – 2007 рр. – асистент кафедри менеджменту Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола.

2007 – 2011 рр. – асистент кафедри маркетингу Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола.

З 2013 року старший викладач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • «Статистика»
 • «Статистичні методи управління якістю продукції і праці»
 • Економіка підприємства»
 • «Інформаційні системи і технології в економіці природокористування і природоохоронній діяльності»
 • «Економіка землекористування в контексті сталого розвитку»
 • «Управління екологічними проектами»

Здійснює керівництво дипломними роботами та науково-дослідною роботою студентів.

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – еколого-інноваційний розвиток промисловості України; трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів; розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 30 наукових праць (в тому числі 3 колективні монографії, 1 підручник, 1 навчальний посібник, 12 статей у фахових наукових виданнях, 1 стаття у виданнях іноземних держав, 5 патентів на корисну модель) та 15 навчально-методичних праць.

Серед них:

 1. Яворська Н.П. Економіка України: фінансово-економічні проблеми інноваційного розвитку : колективна монографія. / відп. ред. В.Ф. Беседін, А.С. Музиченко. – К. : НДЕІ, 2012. – С. 254–258.
 2. Яворська Н.П. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю : колективна монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук С.В. Князя. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 109–122.
 3. Яворська Н.П. Економіка природокористування : Навчальний посібник / [C.В. Князь, М.Т. Бець, Г.Я. Ільницька-Гикавчук, О.П. Макар, Н.П. Яворська] . – Львів : ТзОВ «Ліга-Прес», 2014. – 316 с.
 4. Яворская Н.П. Разработка системы показателей оценки эколого-инновационного развития деревообрабатывающего производства / Н.П. Яворская // Современный научный вестник (Серия “Экономические науки”) : научно-теоретический и практический журнал. – Белгород: ООО «Руснаучкнига», 2013. – Выпуск 3(142). –– С. 92 – 99
 5. Яворська Н.П. Еколого-інноваційний розвиток деревообробних виробництв України/ Н.П. Яворська / Трансформаційні зміни в соціально-економічних системах: виклики часу : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (7 травня 2014 р., м. Львів). – Львів : “Ліана-М”, 2014. – С. 110–114 (201 с).
 6. Яворська Н.П. Екологічні інновації як основа забезпечення сталого розвитку/ Н.П. Яворська / Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: збірник матеріалів 3-го міжнародного конгресу (17 – 19 вересня 2014 р., м. Львів). – Львів : ТзОВ “ЗУКЦ”, 2014. – С. 151 (176 с).