• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

 

Римар Микола Васильович

д.е.н., професор
kaf_mpd_iept@ukr.net


ОСВІТА
 • вища освіта: Львівський лісотехнічний інститут, 1963 р., спеціальність - лісове господарство, інженер лісового господарства, УПІ ім.Ів.Федорова, 1968 р., спеціальність - технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти; інженер-механік
 • кандидатська: дисертація «Технічний прогрес і шляхи вдосконалення використання основних виробничих доходів (на прикладі підприємств машинобудування і металообробки західних областей УРСР)»; спеціальність: 08.00.05- економіка, організація управління і планування народного господарства (машинобудівна промисловість). Науковий керівник - Петрович Й.М., 1975 р.
 • доцент : 1980р., Львівський лісотехнічний інститут, кафедра економіки лісу і організації праці в лісових комплексах.
 • доктор: 1990 р., «Організація господарського розрахунку в умовах територіально-міжгалузевої інтеграції (теорія і методи)», 08.00.05 – Економіка, планування і організація управління народним господарством і його галузями.
 • професор – 1991, Львівський лісотехнічний інститут, кафедра економіки лісу і організації праці в лісових комплексах.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
1977 - 1985 роки – доцент кафедри економіки лісу і організації праці в лісових комплексах, Львівський лісотехнічний інститут.
1986 - 1990 роки – завідувач кафедри економіки лісу і організації праці в лісових комплексах, Львівський лісотехнічний інститут.
1991 - 2003 роки – професор, завідувач кафедри обліку і аудиту, Львівський лісотехнічний інститут.
2003 - 2008 роки – професор, завідувач кафедри податків, бюджету та казначейської справи, Львівська державна фінансова академія.
2008 - 2011 роки  –  професор, завідувач кафедри Менеджменту Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола.
З 2011 року – по даний час професор, завідувач кафедри Менеджменту природоохоронної діяльності ІЕПТ ім. В. Чорновола НУ «Львівська політехніка»
 
НАГОРОДИ

Заслужений діяч науки і техніки України.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • «Менеджмент організацій і адміністрування»
 • «Планування діяльності організацій турсфери»
 • «Стратегічний менеджмент»
 • «Управління інноваційними процесами в організації»
 • «Удосконалення діючої системи менеджменту організацій»
НАУКОВА РОБОТА

Науковий керівник аспірантів і здобувачів. Станом на 01.05.2012 року здобули науковий ступінь кандидатів економічних наук 25 чоловік, науковий консультант 2-ох докторантів.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 250 наукових праць (в тому числі 10 монографій, підручників і навчальних посібників) та 86 навчально-методичних праць.

 1. Внутрівиробничий госпрозрахунок (проблеми вдосконалення, ефективність застосування). К., «Вища школа», 1986, 12д.а.;
 2. Інтенсифікація використання засобів праці в нових умовах господарювання. К., «Техніка». 1989, 9д.а.;
 3. Госпрозрахунок і орендний підряд в умовах територіально-міжгалузевої інтеграції. К., «Вища школа». 1989, 7,3д.а.;
 4. Економічний аналіз виробничої діяльності лісогосподарських і деревообробних підприємств. Львів «Українські технології». 1999, 14д.а.;
 5. Фінансово-економічний аналіз. Підручник. К., ВД «Професіонал». 2004. 35,6д.а.;
 6. Патріотичне виховання молоді на засадах національної ідеології. НУВГП.Рівне.2010, 0,5д.а.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
 1. Член спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка»;
 2. Член спеціалізованої вченої ради К 47.104.03 у Національному університеті водного господарства та природокористування.