• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Фарат Олександра Володимирівна

Доцент
к.е.н., доцент
faratik@mail.ru

 
ОСВІТА
 • Львівський державний університет ім. І. Франка, спеціальність: економіка підприємства, кваліфікація: економіст, рік закінчення: 1995.
 • Аспірантура: Львівський державний університет ім. І. Франка, 1996-1999рр., кафедра економіки підприємства.
 • Кандидатська дисертація: тема - Вдосконалення організаційно-економічного механізму функціонування кредитних спілок в Україні ,спеціальність: 08.02.03 - організація управління, планування і регулювання економікою, керівник: к.е.н., професор кафедри менеджменту Львівського національного університету ім. І.Франка Яцура В.В., рік захисту: 2001.
 • Інформація про вчене звання доцента: 2008р., назва ВНЗ: Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім..В.Чорновола, назва кафедри: маркетингу.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1995-2006 роки – викладач економіки Західноукраїнського колегіуму.

2006-2008 роки – ст.викладач Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім..В.Чорновола, назва кафедри: маркетингу.

з 2008 року – доцент кафедри економіки довкілля та природних ресурсів (перейменована кафедра маркетингу з листопада 2011 року).

НАГОРОДИ

Грамота Міністерства освіти і науки України, 2007 рік.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Читає лекції та проводить практичні заняття з таких навчальних дисциплін:

 • «Управління екологічними інвестиціями»
 • «Економічна теорія»
 • «Маркетинг»
 • «Соціально-економічний розвиток природоохоронних систем»
 • «Оцінювання природних ресурсів та нерухомості»
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – дослідження питань розвитку інноваційних кластерів на засадах підвищення конкурентоспроможності продукції промислових підприємств

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Серед них:

 1. Фарат О.В.. Інноваційні напрями розвитку та оптимізації інвестиційного потенціалу Львівщини / Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2014. – №2 (152). – С.287-293.
 2. Фарат О.В. Вплив інноваційно-інвестиційних процесів на розвиток пріоритетних галузей Україні / Науковий журнал «Економіка розвитку». – 2014. - №1 (69). – С.22-27.
 3. Фарат О.В. Переваги та недоліки інноваційних кластерів у порівнянні з іншими інноваційними структурами / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки" . – Херсонський державний університет.. Випуск 6. Частина.3. – 2014. – С.200-205.
 4. Фарат О.В. Формування механізму реалізації державної інвестиційної політики України та напрямки його вдосконалення / Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. – Чернівці : Технодрук, 2013. – Вип. 1 (24). – C.276-282.
 5. Фарат О.В. Інвестиційна привабливість галузей національного господарства України: сучасний стан та перспективи розвитку / Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2013. - №5 (43). – С.34-40.
 6. Фарат О.В. Інвестиційний потенціал Львівщини: стан та оцінка / Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. ІІ (50). Економічні науки. – C.154 -159.