• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

 

Дулин Ігор Степанович

Старший викладач
к.е.н.
igordulyn@hotmail.com


ОСВІТА
  • 1996 – 2001 роки - Український державний лісотехнічний Університет, диплом економіста бухгалтерського обліку і аудиту з відзнакою.
  • 1999 – 2000 роки - Військовий інститут при ДУ “Львівська політехніка” звання лейтенанта запасу за спеціальністю “Фінансове забезпечення військової частини”.
  • 2001 - 2004 роки - аспірант кафедри обліку і аудиту Українського державного лісотехнічного Університету.
  • 2010 рік - захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорона навколишнього середовища на тему: “Переробка і знешкодження твердих побутових відходів на засадах охорони навколишнього природного середовища”.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
2000 - 2001 роки – ЗАТ ВД "Високий замок", бухгалтер.
2002 - 2006 роки – директор ТзОВ "Українська меблева марка".
2006 - 2011 роки – асистент кафедри фінансів ЛДІНТУУ ім. В.Чорновола.
З 2011 по даний час – старший викладач кафедри менеджменту природоохоронної діяльності ІЕПТ ім. В Чорновола Національного Університету "Львівська Політехніка" .
 
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
«Економіка підприємства»
«Фінанси підприємств»
«Економічний аналіз»
«Страхування»
 
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – продовжує розпочаті кандидатською дисертацією дослідження, що стосуються пошуку шляхів екологічно безпечної переробки, утилізації і знешкодження твердих побутових відходів.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 7 одноосібних наукових праць у фахових виданнях, затверджених ВАК України, та видано 7 навчально-методичних праць.

Серед них:
  1. Дулин І.С. Екологічні аспекти спалювання твердих побутових відходів (ТПВ) як методу їх знешколдення//Вісник Національного Університету “Львівська Політехніка”: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і розвитку. – Львів: В-во НУ “ЛП” - 2003, вип.494.- с.292-295.
  2. Дулин І.С. Концепція управління твердими побутовими відходами (на прикладі м.Львова)// Вісник Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя: Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу у державотворчому процесі. – Тернопіль: В-во “ТДТУ” - 2004, - с.143-148.
  3. Дулин І.С. Еколого-економічні засади використання та переробки твердих побутових відходів// Зелена економіка. Зелені інвестиції: Матеріали міжнародної конференції // Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень: –– Одеса: ІППРЕД НАН України, 2011, - с.119-121.