• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Данько Тетяна Іванівна

Старший викладач
к.е.н., доцент
tanyadanko@yandex.ru

 
ОСВІТА
 • У 2003 році закінчила Український державний лісотехнічний університет за спеціальністю «Облік і аудит». Присвоєно кваліфікацію — спеціаліст з обліку і аудиту.
 • З 2009 по 2012р. здобувач кафедри менеджменту природоохоронної діяльності ІЕПТ ім В.Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».
 • У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-економічні засади екологізації лісогосподарського виробництва» за спеціальністю 08.00.06-економіка природокористування та охорона навколишнього середовища.
 • Науковий керівник доктор економічних наук, профессор Римар Микола Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2008 - 2011 роки — асистент кафедри менеджменту ЛДІНТУ ім.В.Чорновола;

2011 - 2012 роки — ст. викладач кафедри менеджменту природоохоронної діяльності ІЕПТ ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».

З 2012 року по тепер — доцент кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності ІЕПТ ім. В Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Читає лекції та проводить практичні заняття з таких навчальних дисциплін:

 • «Основи менеджменту»
 • «Управління персоналом»
 • «Організація праці менеджера»
 • «Планування діяльності організацій туристичної сфери»
 • «Менеджмент організацій»
 • «Підприємництво та менеджмент»
 • «Екологічний менеджмент»
 • «Управління персоналом в природоохоронній діяльності»
 • «Еколого-економічні ризики у підприємництві»
 • «Еколого-економічний механізм відтворерення природних ресурсів»
 • «Управління природоохоронною діяльністю»

Керує дипломними роботами, курсовим проектуванням, науково-дослідною роботою студентів.

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси — екологізація, природоохоронна діяльність та охорона навколишнього середовища; трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів; розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 1. Данько Т.І. Засади фінансування лісового господарства / Г.Я. Ільницька – Гикавчук, Т.І. Данько / Вісник Хмельницького національного університету.– Хмельницьк, 2013, № 1 (196)
 2. Данько Т.І. Структуризація лісів як елемент збалансування лісоресурсного потенціалу / Т.І. Данько / Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВНЛТУ України, 2013. – Вип. 23.09 – С.150-157
 3. Данько Т.І. Дослідження лісо ресурсного потенціалу та його еколого-економічна характеристика / Т.І. Данько / Збірник наукових праць VIII-го Міжнародний симпозіум Україна-Туреччина «Проблеми інтеграції науково-освітнього інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі», Тернопіль, 2013, Вип. 7 – С. 437-440
 4. Данько Т.І. Сертифікація лісової продукції як інструмент сталого ведення лісового господарства / Г.Я. Ільницька – Гикавчук, Т.І. Данько / Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України, 2013. - Вип. 23.15.- С.105 -109.
 5. Данько Т.І. Контролінг / М.В. Римар, Г.Я. Ільницька – Гикавчук, Т.І. Данько / Навчальний посібник: Львів, 2012р.
 6. Данько Т.І. Управління на засадах концепції сталого розвитку / О.Н. Боровик, Т.І. Данько / Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: монографія / за наук. ред.. д-ра екон. наук С.В.Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 372.