• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Боровик Оксана Несторівна

Асистент
epmpd2014@gmail.com

 
ОСВІТА
 • Вища освіта: Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В’ячеслава Чорновола; спеціальність «Маркетинг»; кваліфікація - спеціаліст з маркетингу, із відзнакою, рік закінчення 2008р.
 • Аспірантура: аспірант з відривом від виробництва кафедри менеджменту Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В’ячеслава Чорновола, 2009-2011рр.
 • Аспірант кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», 2011-2012рр.
 • Кандидатська дисертація: «Еколого-економічні механізми організації господарських відносин», спеціальність 08.00.06 — «Економікаприродокористування та охорони навколишнього середовища».
 • Науковий керівник доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Римар Микола Васильович.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2009р. – асистент кафедри менеджменту Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В’ячеслава Чорновола.

З 2012 р. по даний час – асистент кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності Інституту екології, природоохоронної діяльності і туризму ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Проводить практичні та лабораторні заняття з таких навчальних дисциплін:

 • «Підприємництво та менеджмент»;
 • «Економічна теорія»;
 • «Управління персоналом в природоохоронній діяльності»;
 • «Бізнес-планування та аудит екологічних проектів»;
 • «Еколого-економічна безпека в управлінні природоохоронною діяльністю»;
 • «Креативні рішення та їх комерціалізація у природоохоронній діяльності»;
 • «Трансфер і дифузія інновацій у природоохоронній діяльності»;
 • «Еколого-економічний моніторинг»;
 • «Економіка природокористування і охорони довкілля»;
 • «Стандартизація та сертифікація у природоохоронній діяльності»;
 • «Еколого-економічний механізм вітворення природних ресурсів»;
 • «Фінансовий менеджмент у природоохоронній діяльності»;
 • «Еколого-економічні ризики у підприємництві»;
 • «Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності» та інші.

Керує дипломними роботами, курсовим проектуванням, науково-дослідною роботою студентів.

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – еколого-економічні механізми організації господарських відносин; трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів; розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 25 наукових праць (в тому числі одна колективна монографія, 11 статей у фахових виданнях, одна стаття у виданнях іноземних держав) та 5 навчально-методичних праць.

Серед них:

 1. Боровик О.Н. Управління на засадах концепції сталого розвитку / О.Н. Боровик, Т.І. Данько / Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: монографія / за наук. ред.. д-ра екон. наук С.В.Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 372.
 2. Боровик О.Н. Эколого-экономический механизм как составляющая экологизации национальной экономики. /О.Н. Боровик / Современный научный вестник. Серия: Экономические науки. – Белгород, № 03 (142). – 2013. – С. 66-72.
 3. Боровик О.Н. Ефективність економічних інструментів екологічного спрямування. / С.В. Лукаш, О.Н. Боровик // Економіка України : сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали міжнародної наукової-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль, 2013. – С. 17 – 19.
 4. Боровик О.Н. Економічний механізм екологічного регулювання суб’єктів підприємництва / О.Н. Боровик // Економічні науки (Серія “Економіка та менеджмент”) : збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. – Випуск 9 (34). – Ч. 1. – Луцьк : Навчально-науковий відділ ЛНТУ. – 2012. – С. 64 – 73.