• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

 

Бець Мар’яна Тиберіївна

Доцент
к.е.н., доцент
becmargarita52@gmail.com


ОСВІТА
  • Український державний лісотехнічний університет, спеціальність - „Економіка і управління в галузях хіміко-лісового комплексу”, кваліфікація «інженер-економіст», рік закінчення – 1995 р.
  • Кандидатська дисертація: “Механізм регулювання результативності господарської діяльності (на прикладі лісогосподарських підприємств)”, спеціальність – 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг», керівник – д.е.н., проф.. Козоріз М.А., рік захисту - 2001 рік.
  • Інформація про вчене звання доцента: 2003 рік, Національний лісотехнічний університет України, кафедра обліку і аудиту.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
1977-1982 роки – студент, Львівський лісотехнічний інститут, спеціальність «технологія деревообробки», кваліфікація «інженер-технолог по конструюванню та виробництву меблів».
1982–1991 роки – інженер – технолог, інженер – метролог, львівська меблева фабрика «Карпати», виробниче об’єднання „Львівдерев”.
1995-2003 роки – асистент, старший викладач, Український державний лісотехнічний університет, кафедра обліку і аудиту.
2003-2007 роки – доцент, Національний лісотехнічний університет України, кафедра обліку і аудиту.
2007-2008 роки – завідувач кафедри, Інститут підприємництва і перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка», кафедра обліку і аудиту.
2008-2009 роки – доцент, ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, кафедра фінансів.
2009-2011 роки – доцент, ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, кафедра маркетингу.
2011-2012 роки – доцент, навчально-науковий інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму НУ «Львівська політехніка», кафедра економіки довкілля та природних ресурсів.
 
НАГОРОДИ
Почесна грамота Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації з нагоди 10-річчя інституту підприємництва та перспективних технологій при НУ “Львівська політехніка” за сумлінну і якісну роботу та активну громадську позицію, 2008 р.
 
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
«Національна економіка» для напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»
«Промисловий маркетинг» для напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»
«Економічний аналіз» для напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»
«Маркетинг» для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
«Комерційна діяльність посередницьких організацій» для спеціальності 7.30507 «Маркетинг»
 
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – Дослідження проблем аналітичної оцінки ефективності діяльності лісокористувачів в умовах ринку, механізмів управління регіональними ринками товарів, робіт та послуг, системи управління інноваційно - екологічним підприємництвом в умовах реформування господарських відносин.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 40 наукових праць ( в тому числі 23 статті у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 35 навчально-методичних праць.

Серед них:
  1. Римар Н.В. , Бець М.Т. і ін. Економічний аналіз виробничої діяльнос¬ті лісо¬гос¬подарських і деревообробних підприємств: навчальний посібник.- Львів: УкрДЛТУ, 1999.- 240 с.
  2. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець М.Т. та інші. (Під заг. ред. Буряка П.Ю., Римара М.В.) – К.: ВД „Професіонал”, 2004 – 528с.
  3. Огородник М.М., Бондаренко О.В. “Податки та податкова політика: практикум”, Львів: НЛТУ України. – 2007 р.