• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

Жук Лілія Володимирівна

Доцент
к.т.н., доцент
zhuk@polynet.lviv.ua

 
ОСВІТА
  • Закінчила Львівський ордена Леніна політехнічний інститут (1991р.) за спеціальністю «Хімічна технологія скла та ситалів», кваліфікація – інженер-технолог.
  • Навчалась в аспірантурі Державного університету «Львівська політехніка», на кафедрі хімічної технології силікатів (1991-1993 рр.).
  • Захистила кандидатську дисертацію «Газотермічне модифікування поверхні оптичного плюмбумсилікатного скла азотовмісними сполуками» (науковий керівник – д.т.н., проф. Ящишин Йосип Миколайович) та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 «Технологія тугоплавких, неметалічних та силікатних матеріалів» (1997 р.).
  • Отримала вчене звання доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища (2011 р.).
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1991-1993 рр. аспірант Державного університету «Львівська політехніка»

1993-1998 рр. молодший науковий співробітник Державного університету «Львівська політехніка»

2003-2004 рр. науковий співробітник Національного університету «Львівська політехніка»

2005-2006 рр. старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету «Львівська політехніка» (за сумісництвом)

2006-2011 рр. доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету «Львівська політехніка» (за сумісництвом)

2011-дотепер доцент кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка» (за сумісництвом)

НАГОРОДИ

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2009 р.), дипломом Національного університету «Львівська політехніка» (2005 р.).

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Веде навчальні дисципліни «Основи екології» та «Екологія» для студентів, що навчаються за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.170203 «Пожежна безпека», 6.050903 «Телекомунікації», 6.050901 «Радіотехніка».

НАУКОВА РОБОТА

Основний напрям наукових досліджень – енерго- та ресурсозберігаючі технології у виробництві скла.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 31 наукову працю, у т.ч. 14 статей у фахових виданнях України та 8 навчально-методичних праць.