• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Захарко Ярослава Михайлівна

Доцент
к.т.н.
zaharkojaroslava@gmail.com

 
ОСВІТА
 • вища, у 1978 р. закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія виробництва в’яжучих матеріалів» та здобула кваліфікацію інженер хімік-технолог.
 • у 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Низкотемпературный тампонажный безгипсовый портландцемент с комплексными химическими добавками» за спеціальністю 05.17.11 – технологія силікатних і тугоплавких неметалічних матеріалів. Керівник – д.т.н., професор Шпинова Л.Г., к.т.н., доцент Соболь Х.С.
 • у 2002 р. отримала вчене звання доцента, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра Хімічної технології силікатів.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1986 – 1990 молодший науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії;

1990 – 1993 науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії;

1993 – 1997 асистент кафедри Хімічної технології силікатів;

1997 – 2000 старший викладач кафедри Хімічної технології силікатів;

2000 – 2002 доцент кафедри Хімічної технології силікатів;

2002 – 2011 доцент кафедри Екології та охорони навколишнього середовища.

2011 – до тепер доцент кафедри Прикладної екології та збалансованого природокористування.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • Лекційні курси:

  Екологія, Основи екології, Екологічні аспекти біосфери, Грунтознавство.

 • Практичні курси:

  Екологія, Основи екології, Екологічні аспекти біосфери, Грунтознавство.

 • Лабораторні курси:

  Екологія, Основи екології, Екологічні аспекти біосфери, Грунтознавство

 • Конспекти лекцій:

  Екологія, Основи екології, Екологічні аспекти біосфери, Грунтознавство

НАУКОВА РОБОТА

Напрямок наукової діяльності: Дослідження проблем забруднення літосфери.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 70 наукових праць (в тому числі 55 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 15 – навчально-методичних праць.

 1. Дячок В.В., Попович О.Р., Захарко Я.М. Основи екології // Навчальний посібник. Друкарня Львівського інституту Сухопутних військ НУ «Львівська політехніка». – Л.: 2008.
 2. Захарко Я.М., Якимечко Г.Я., Попович О.Р. Аспекти рециклінгу будівельних відходів // І Міжнародний конгрес. Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. Збірник матеріалів. Львів. 28-29 травня 2009р.
 3. Малик Ю.О., Голець Н.Ю., Захарко Я.М., Петрушка І.М. Сучасні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення // Вісник НУ «Львівська політехніка» Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2011. – №700. – С. 244-245.
 4. Голець Н.Ю., Малик Ю.О., Захарко Я.М., Петрушка І.М. Чинники, що викликають екологічну кризу планети // Вісник НУ «Львівська політехніка» Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2011. – №700. – С. 247-248.