• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Ятчишин Юрій Йосипович

Доцент
к.т.н., доцент
yurayat@yahoo.com

 
ОСВІТА
 • у 2003 р. закінчив Національний університет «Львівська політехніка», отримав диплом магістра з відзнакою та здобув кваліфікацію магістра з екології за спеціальністю 8.070801 ”Екологія та охорона навколишнього середовища”;
 • з 1 грудня 2003 р. до 30 листопада 2007 р. навчався в аспірантурі без відриву від виробництва при кафедрі екології та охорони навколишнього середовища Національного університету «Львівська політехніка»;
 • у 2007 році на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.16 Національного університету «Львівська політехніка» захистив кандидатську дисертацію. Тема дисертаційної роботи - «Підвищення екологічної безпеки у безвідходних технологіях переробки багатокомпонентних солевмісних матеріалів». Шифр спеціальності: 21.06.01 Екологічна безпека. Науковий керівник: д.т.н., проф. Мальований М.С. Науковий ступінь кандидата технічних наук присуджено у 2008 році;
 • вчене звання доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища присвоєно у 2010 році.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2004-2006 роки асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету “Львівська політехніка”.

2006-2008 роки старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету “Львівська політехніка”.

2008-2010 роки доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету “Львівська політехніка”.

2010-дотепер доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету “Львівська політехніка” (за сумісництвом), вчений секретар науково-дослідної частини Національного університету «Львівська політехніка».

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • Лекційні заняття:

  для студентів базового напрямку 6.040601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» з курсу «Раціональне природокористування та ресурсозбереження»;

  для студентів базового напрямку 6.040601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» з курсу «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище».

 • Лабораторні заняття:

  для студентів базового напрямку 6.040601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» з курсу «Моделювання і прогнозування стану довкілля»;

  для спеціальності 7.040601 та 8.040601 «Екологія, охорона навколишнього середовища» з курсу «Нормування і прогнозування емісій забруднення навколишнього середовища».

НАУКОВА РОБОТА

Напрям наукових досліджень – пошук оптимальних технологій виморожування та випаровування-кристалізації для утилізації рідких відходів перероблення полімінеральних руд, що базується на даних, одержаних за допомогою математичного моделювання.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Видано у співавторстві 1 підручник з грифом МОН України, опубліковано 37 наукових публікацій, зокрема 20 у наукових фахових виданнях України, 12 науково-методичних публікацій.

 1. Ятчишин Ю.Й., М.С.Мальований. Екологічні проблеми переробки полімінеральних руд на теренах Західної України // "Екологічний вісник", № 5 (27), 2004. – С.29-30.
 2. Ятчишин Ю.Й., М.С.Мальований, С.Б. Мараховська. Застосування методу виморожування для виділення сульфату натрію із розсолів Стебницького ДГХП „Полімінерал” // "Хімічна промисловість України", № 6, 2004. – С.11-14.
 3. Ятчишин Ю.Й., Ковальчук Б.Є. Моделювання рівноваги складних мінералів типу подвійних солей з багатокомпонентними розчинами // Вісник НУ „Львівська політехніка” „Хімія, технологія речовин та їх застосування” № 529, 2005 р., c. 58-63.
 4. Ятчишин Ю.Й., Полюжин І.П., Чекайло М.В. Обґрунтування вибору методу аналізу для продуктів кристалізації з багатокомпонентних водно-сольових систем // Вісник НУ „Львівська політехніка” „Хімія, технологія речовин та їх застосування” № 536, 2005 р., с. 25-31.