• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Венгер Любов Олександрівна

Асистент
к.т.н.
ljuvenger@mail.ru

 
ОСВІТА
 • 1999 рік - з відзнакою закінчила Державний університет «Львівська політехніка», здобула спеціальність інженера еколога-технолога.
 • 2000-2006 роки навчання в аспірантурі, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра екології та охорони навколишнього середовища.
 • 2006 рік - захистила кандидатську дисертаційну роботу за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології. Тема дисертаційної роботи - «Інтенсифікація екстрагування цільових компонентів з твердої фази вакуумуванням системи». Керівник: д.т.н., проф., Гумницький Я.М.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2000–2009 роки - інженер кафедри екології та охорони навколишнього середовища НУ "Львівська політехніка".

З 2010 – до тепер асистент кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування НУ "Львівська політехніка".

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • «Екологія»
 • «Основи промислової екології»
 • «Екологія гірничо-видобувної промисловості»
 • «Нормування та прогнозування емісії промислових забрудників»
 • «Агроекологія»
 • «Природокористування та раціональне використання енергоресурсів»
 • «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище»
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – дослідження екстрагування при вакуумуванні системи.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 15 наукових праць ( в тому числі 7 статей, 3 Патенти України, 3 тези доповідей на наукових конференціях (2 на міжнародних наукових конференціях) та 2 навчально методичні праці.

Серед них:

 1. Експериментальне визначення кінетичних коефіцієнтів міграції мінеральних речовин за профілем грунту КІНЕТИЧНИХ Cабадаш В.В., Гумницький Я.М., Венгер Л.О. Вісник № 667, 2010р., 299-302;
 2. Дослідження міграції мінеральних речовин у грунтовому середовищі за постійної концентрації Гумницький Я.М., Cабадаш В.В., Венгер Л.О. Вісник № 644, 2009р., 192-194;
 3. Визначення пульсаційної компоненти швидкості рідини, що генерується затопленими газовими струминами Гумницький Я.М., В.В., Венгер Л.О. Вісник № 700, 2011р., 258-260;