• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

Сабадаш Віра Василівна

Старший викладач
к.т.н.
virasabadash@gmail.com

 
ОСВІТА
  • Державний університет «Львівська політехніка», спеціальність 6.07.08 ”Екологія”, бакалавр, 2000.
  • Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 8.070801”Екологія та охорона навколишнього середовища” , магістр, 2001.
  • Аспірантура 2002-2005рр, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра ЕОНС.
  • Кандидатська дисертація: «Застосування капсульованих добрив для екологічної безпека агросистем», спеціальність 21.06.01 Екологічна безпека, науковий керівник д.т.н., проф. Гумницький Я.М., 2005р.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

02.07.2001-01.12.2002 хімік-технолог ТзОВ “Віконт ІІ”

02.02.2002-29.12.2002 науковий співробітник Національний парк “Яворівський”

01.12.2002 28.10.2005 аспірант Національного університету “Львівська політехніка”

1.02.2006-31.07.2009 асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища.

З 1. 08.2009 дотепер старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Теоретичне обґрунтування та експериментальне дослідження процесу капсулювання та поведінки капсульованих добрив у ґрунтовому середовищі, що володіють пролонгованою дією та контрольованою розчинністю, для екологічної безпеки довкілля, а також встановлення закономірностей міграції органічних та неорганічних речовин у навколишньому середовищі.

Екологія базовий напрямок 030601МЕ, Енергетична, радіаційна безпека та захист навколишнього середовища від фізичних забруднень, Переробка та утилізація промислових відходів, для спеціальності

7.070801, 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Екологія Карпат, Моделювання та прогнозування стану довкілля, Екологія людини, Основи промислової екології, для напряму 040106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування»

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

7.070801, 8.070801 Опубліковано понад 50 наукових праць (в тому числі 38 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій), 6 патентів та 6 навчально-методичних праць.

  1. Гумницький Я.М., Люта О.В., Сабадаш В.В. Модель забруднення ґрунтового середовища при відсутності атмосферних опадів// Экотехнологии и ресурсосбережение.-К.: - №6.-2008.-с.-45-48.
  2. Гумницький Я.М., Люта О.В., Сабадаш В.В. Математична модель процесу міграції мінеральних добрив у грунтовому середовищі // Вопросы химии и химической технологии.-2008. – №6. – с. 116-120
  3. Gumnitsky Y., Lyuta O., Sabadash V. Regulated mass transfer through polymeric capsules // Materiały konferencyjne XIX Ogólnopolska konferencja Inźynierii Chemicznej i Procesowej, 2007. – p. 179-183;
  4. Гумницький Я.М., Сабадаш В.В., Тижбір Г.А. Механізм адсорбції іонів амонію природними алюмосилікатами. //Вісник НУ «Львівська політехніка» «Хімія, технологія речовин та їх застосування».-2011.-Львів.-№700.-С. 308-311.
  5. Гумницький Я.М., Сабадаш В.В., Тижбір Г.А. Сорбційне вилучення фосфатів з рідкої фази. //Наукові праці Одеської академії харчових технологій.-2011.-Вип.39,т.2-С.-82-85.