• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Русин Ірина богданівна

Доцент
к.б.н.
rib7@i.ua

 
ОСВІТА
 • З відзнакою закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, здобула спеціальність біолог та викладач біології і хімії.
 • Кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.07 „мікробіологія”. (Тема дисертації: „Регуляція гомеостазу мікротілець у дріжджів роду Candida”. ) Дисертаційна робота присвячена вивченню пероксисом та утилізації нафтопродуктів дріжджами.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2010 р і до тепер доцент кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету „Львівська політехніка”

Учасник міжнародного наукового проекту INTAS 99-00788 ”Principles of peroxisome biogenesis and degradation in yeast”.

НАГОРОДИ

Грамота за високий рівень підготовки студентів у ІІ Міжнародній науковій конференції студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013)

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • «Урбоекологія»
 • «Основи мікробіології»
 • «Біологія»
 • «Екологія»
 • «Мікробіологія»
 • «Загальна біотехнологія»
 • «Комп’ютерні технології в біотехнології»
НАУКОВА РОБОТА

Напрямки наукових досліджень: фіто-мікробні системи в моніторингу та ремедіації техногенно-забруднених грунтів та водойм.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 37 наукових праць, в тому числі 15 статтей та понад 20 навчально-методичних праць.

Серед них:

 1. Русин І.Б., Мороз О.М., Карабин В.В., Кулачковський О.Р., Гудзь С.П. Біодеградація вуглеводнів нафти дріжджами роду Candida // Мікробіологічний журнал. – 2003. – 65, №6. – С. 36-42.
 2. Русин І.Б., Фігурка О.М., Фігурка У.М., Джура Н.М., Мороз О.М., Новіков В.П. Мікробіота нафтозабрудненого ґрунту, рекультивованого рослинами Carex hirta // Мікробіологія і Біотехнологія. – 2009. - №4.- C 41-47
 3. Nazarko T.Y., Moroz O.M., Rusyn I.B., Stasyk O.V., Kulachkovsky A.R., Gudz S.P., Sibirny A.A. Regulation of peroxisome homeostasis in methanol- and alkane-utilizing yeasts. INTAS 99-00788 // Proc. of the 3-rd INTAS Interdisciplinary Symposium on General Biochemistry, Biotechnology and Environment (Grant Monitoring Conference). – Moscow (Russian). – 2000. – P. 62-63.
 4. Rusyn I., Moroz O., Kulachkovsky O., Gudz S. Induction of peroxisome biogenesis in Candida pseudotropicalis // 4-th Parnas Conference “Molecular mechanisms of cell activation: biological signals and their target enzymes” (Wroclaw (Poland), 15-17 September 2002). – Wroclaw, 2002. – P. 121.