• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Попович Олена Романівна

Доцент
к.т.н., доцент
lpolenaeko@yahoo.com

 
ОСВІТА
 • 1990р. - закінчила Львівський ордена Леніна політехнічний інститут з відзнакою. (спеціальність - хімічна технологія кераміки та вогнетривів. Кваліфікація інженер хімік - технолог)
 • Тема кандидатської дисертації "Механізм та кінетика десорбції цільових компонентів з адсорбентів, покритих полімерними оболонками". Рік захисту 2001, керівник д.т.н. професор Гумницький Я.М. Львів
 • 2001р. - Диплом кандидата технічних наук. спеціальність - процеси та обладнання хімічних технологій кафедра ХІПЕ.
 • Вчене звання доцента 2004р. кафедра ЕОНС
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1991р. - методист деканату хіміко технологічного факультету

1992р. - викладач - стажист, кафедра Процеси та апарати хімічної технології

1993р. - асистент, кафедра Процеси та апарати хімічної технології

2001р. – к.т.н., доцент кафедри Хімічної інженерії та промислової екології

2002 - 2011рр. - к.т.н., доцент кафедри Екології та охорони навколишнього середовища

2012р. - к.т.н., доцент кафедри, Прикладної екології та збалансованого природокористування заступник зав. кафедри

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • «Гідрологія»
 • «Екологічна біотехнологія»
 • «Переробка і утилізація твердих промислових відходів»
 • «Переробка та утилізація муніципальних відходів»
 • «Екологія (фармація,біотехнологія, захист інформації, безпека інформації, упр. інформацією, хімічна технологія, менеджмент, метрологія)»
 • «Біологія»
 • «Основи промислової екології»
 • «Технологія та устаткування для очищення газових, рідинних середовищ та твердих відходів»
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – застосування новітніх технологій для очищення промислових та побутових вод та технологій для переробки та утилізації побутових відходів

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 61 публікація, в т.ч. 50 наукових статей, 26 тез доповідей на наукових конференціях різного рівня, та 3 авторські свідоцтва, 1 патент, 22 методичних вказівок до виконання лабораторних робіт, курсових проектів напряму «Екологія», повне забезпечення дисципліни Інженерна екологія у віртуальному середовищі.

Серед них:

 1. Дячок В.В., Попович О.Р., Захарко Я.М. Основи екології // Навчальний посібник. Друкарня Львівського інституту Сухопутних військ НУ «Львівська політехніка». – Л.: 2008.
 2. Захарко Я.М., Якимечко Г.Я., Попович О.Р. Аспекти рециклінгу будівельних відходів // І Міжнародний конгрес. Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. Збірник матеріалів. Львів. 28-29 травня 2009р.
 3. Петрушка І.М., Попович О.Р., Жук Г.В. Біогазовий потенціал твердих побутових відходів.//Вісник НУ «Львівська політехніка» Хімія, технологія речовин та їх застосування №644, С. 185-188. 2009 р.
 4. Попович О. Р., Ятчишин Ю. Й., Кіндій М.В., Леськів Г.З. Аналіз політики передових країн свту у свері поводження з твердими побутовими відходами та перспективи застосування напрацьованої стратегії для України//Вісник НУ «ЛП» Хімія, технологія речовин та їх застосування № 667.-2010.-с.294-298