• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Одноріг Зоряна Степанівна

Доцент
к.т.н., доцент
OdnorigZor@gmail.com

 
ОСВІТА
 • Державний університет «Львівська політехніка» за напрямком 6.0916 «Хімічна технологія та інженерія» та отримала диплом бакалавра із відзнакою. Рік закінчення - 1996.
 • 1997 рік - присвоєна кваліфікація спеціаліста інженера-технолога за спеціальністю 7.091611 «Промислова екологія та охорона навколишнього середовища» та виданий диплом із відзнакою.
 • 2002 рік - кандидат технічних наук зі спеціальності 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології». Тема дисертаційної роботи - "Сорбція йонів міді хімічно модифікованим природним клиноптилолітом".
 • 2005 рік - доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1998–2001 роки - аспірант Національного університету «Львівська політехніка».

2001–2003 роки - асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища.

З 2003 року – дотепер - доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • «Законодавство України в галузі природокористування та екологічна експертиза»
 • «Екологічна експертиза»
 • «Екологічне право»
 • «Основи екології», «Екологія»
 • «Процеси і апарати хімічної технології»
 • «Теоретичні основи охорони навколишнього середовища»
 • «Технології та устаткування для очищення газових викидів»
 • «Переробка та утилізація твердих відходів»
 • «Енергетика, радіаційна безпека та захист довкілля від фізичних забруднень»
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси — забезпечення екологічно-безпечного довкілля шляхом використання природних дисперсних сорбентів.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 32 публікації, в тому числі 14 статей, 18 тез доповідей на науково-технічних конференціях різного рівня та 9 навчально-методичних праць.

Серед них:

 1. Мальований М.С., Одноріг З.С. Кислотна модифікація клиноптилоліту. // Вісник Державного ун–ту "Львівська політехніка". – Хімія, технологія речовин та їх застосування. - № 395, 2000 – С. 108 – 110.
 2. Одноріг З.С., Мальований М.С. Вплив фізико–хімічних факторів на процес сорбції іонів міді клиноптилолітом. // Вісник Національного ун–ту "Львівська політехніка". – Хімія, технологія речовин та їх застосування. - № 414, 2000 – С. 108 – 110.
 3. Одноріг З.С., Мальований М.С., Мацієвська О.О. Дослідження процесу сорбції міді на природній та Н+-формі клиноптилоліту. // Вісник Національного ун–ту "Львівська політехніка". – Хімія, технологія речовин та їх застосування. - № 426, 2001 – С. 168-171.
 4. Доскач Т.М., Мальований М.С., Одноріг З.С., Мараховська А.О. Застосування природних дисперсних сорбентів для очищення газових викидів тваринницьких ферм. //Вісник НУ “ЛП”, № 667 Львів, 2010, - C. 277-280.
 5. Доскач Т.М., Мальований М.С., Одноріг З.С., Мараховська А.О., Піх О.М. Дослідження адсорбційної здатності сумішей на основі мінеральних сорбентів. //Вісник НУ “ЛП”, №700 Львів, 2011, - C. 266-269.
 6. Одноріг З.С., Мальований М.С., Петрушка І.М. Екологічне право. Конспект лекцій. В-во НУ «ЛП», 2005 р., 90с.
 7. Одноріг З.С., Жук Л.В., Попович О.Р., Нагурський О.А. Екологічне маркування – основний метод інформування про екологічні властивості продукції. Метод. вказівки до семінарських занять. В-во НУ «ЛП», 2010 р, 12с.
 8. Доскач Т.М., Мальований М.С., Одноріг З.С. Напрями зниження аміаку від птахоферм. // ІУ Міжнар. Екологічний форум, м. Херсон, 13-14 вересня 2012р., С. 319-322
 9. Мальований М.С., Одноріг З.С., Сакалова Г.В.,Скрипник В.С. Дослідження сорбційного вилучення йонів купруму (ІІ) з води природним клиноптилолітом. // Хімічна промисловість України, №6 (113), 2012, С. 53-55
 10. О.М. Лучка, З.С.Одноріг, В.В.Сухопляс. Перспективні шляхи утилізації кеку. Вісник НУ “ЛП”, №761, Львів, 2013, - C.300-302.
 11. М.Малеваный, В.Бунько, Т.Гажула, З.Однориг. Использование природных сорбентов в природоохранных агротехнологиях. // Междунар. Ж-л «Устойчивое развитие», № 10, июнь 2013г. - С. 126-133