• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

 

Малик Юліан Олексійович

Доцент
к.т.н., доцент

ОСВІТА
  • 1967–1971 роки - студент Дрогобицького нафтового технікуму за спеціальністю «Хімічна технологія нафти і газу».
  • 1970–1971 роки - виробнича практика на Львівському нафтовому заводі.
  • 1990 рік - кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – «Процеси та апарати хімічної технології». Тема дисертаційної роботи - "Масообмін при хімічній переробці фосфогіпсу в трифазній системі".
  • 1996 рік - доцент кафедри ХІПЕ.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
1971–1971 роки - Мубарекський завод газової сірки Узбекської РСР.
1971–1973 роки - служба в Радянській Армії.
1973–1979 роки - навчання в Львівському політехнічному інституті за спеціальністю «Автоматизація хіміко-технологічних процесів». Диплом з відзнакою.
1979-1984 роки - робота в профкомі ЛПІ.
1980–1984 роки - навчання в аспірантурі ЛПІ без відриву від виробництва.
1984–1992 роки - робота в НДЛ ЛПІ.
1992–1996 роки - старший викладач кафедри ХІПЕ.
З 1996 – дотепер - доцент кафедри ХІПЕ, ЕОНС.
 
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
«Основи промислової екології»
«Технологічні процеси охорони навколишнього середовища»
«Технології та устаткування для очищення промислових стічних вод»
 
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 58 публікацій, в тому числі 30 статей, 24 тез доповідей на науково-технічних конференціях різного рівня, 3 авторські свідоцтва СРСР і 1 патент України на корисну модель. 35 методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Теплотехніка», «Енерготехнологія хіміко-технологічних виробництв» (ЕТХВ), «Процеси та апарати хімічних виробництв» (ПАХВ), «Основи екології», «Основи промислової екології» (ОПЕ), «Технології та устаткування для очищення промислових стічних вод» (ТУОПСВ), «Технології та устаткування для очищення газових викидів» (ТУОГВ), «Технологічні процеси охорони навколишнього середовища» (ТПОНС) 25 методичних вказівок до виконання контрольних робіт, курсових та дипломних проектів і магістерських кваліфікаційних робіт з дисциплін ПАХВ, ОПЕ, ТУОПСВ, ТПОНС. 11 методичних вказівок до проведення практичних занять з дисциплін «Екотоксикологія», ТУОПСВ, ТПОНС. 1 навчальний посібник з дисципліни «Основи екології та природокористування» і 5 конспектів лекцій з дисциплін ЕТХВ, ПАХВ, ОПЕ, ТУОПСВ, ТПОНС.