• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Люта Оксана Володимирівна

Старший викладач
к.т.н.
oksana.lyuta@gmail.com

 
ОСВІТА
 • вища, Національний університет «Львівська політехніка», у 2005 році закінчила кафедру Екології та охорони навколишнього середовища та здобула спеціальність магістра з екології.
 • 2005-2009 рр. навчання у аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» на кафедрі Екології та охорони навколишнього середовища.
 • 2009 р. захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему «Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення ґрунтового середовища» за спеціальністю 21.06.01
 • екологічна безпека. Керівник – д.т.н., професор Гумницький Я.М.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2009р. асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища

2011р. старший викладач кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • Лекційні курси

  Екологія, Основи екології, Геоінформаційні технології, Нормування та прогнозування емісії промислових забрудників.

 • Лабораторні курси

  Екологія, Основи екології, Нормування та прогнозування емісії промислових забрудників, Екологічна біотехнологія, Загальна екологія.

 • Практичні курси

  Екологія міських систем, Метеорологія та кліматологія, Екологічна біотехнологія, Геоінформаційні технології, Загальна екологія.

НАУКОВА РОБОТА

Напрямок наукової діяльності – дослідження забруднення ґрунтового середовища

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 30 наукових праць, праць (в тому числі 24 статті у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 6 навчально-методичних праць.

 1. Люта О.В., Я.М. Гумницький, В.В. Сабадаш Регулювання інтенсивності вивільнення компонентів із капсульованих мінеральних добрив у навколишнє середовище // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2007. – №6. – С. 65-68.
 2. Я.М. Гумницький, Люта О.В., В.В. Сабадаш Математична модель процесу міграції мінеральних добрив у природному ґрунтовому середовищі // Вопросы химии и химической технологии. – Дніпропетровськ: – 2008. – №2. – С.195-198.
 3. Я.М. Гумницький, Люта О.В. Математичні моделі дифузійно-контрольованої міграції забрудників у ґрунтовому середовищі // Восточно-Европейский журнал передових технологий. – К.: – №6 (48). – 2010. – С. 63-66.
 4. Я.М. Гумницький, Люта О.В. Міграція мінеральних добрив вглиб ґрунту під час випадання атмосферних опадів // Вісник НУ «Львівська політехніка» Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2010. – №667. – С. 241-245.