• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Гуглич Сергій Іванович

Старший викладач
к.т.н.
zvit.reagent@gmail.com

 
ОСВІТА
 • вища, Державний університет «Львівська політехніка», у 1998р. закінчив кафедру технології неорганічних речовин хіміко-технологічного факультету за спеціальністю "хімік-технолог".
 • 2001-2004 рр. навчання в аспірантурі Національного університету "Львівська політехніка"на кафедрі ХІПЕ хіміко-технологічного факультету.
 • 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Технологія співполімеризації сірки з дициклопентадієном» за спеціальністю 05.17.01-Технологія неорганічних речовин, керівник - д.т.н, проф. Мальований М.С.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2006р. асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету "Львівська політехніка".

2008 р. старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету "Львівська політехніка".

2011р. старший викладач кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування Національного університету "Львівська політехніка".

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • Лекційні курси:

  Основи екології (для студентів напряму «Практична психологія» ІНПП), Екологічна безпека, Оцінка екологічного ризику, Устаткування екологічно безпечних технологій, Ландшафтна екологія (для студентів напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

 • Лабораторні курси:

  Екологічна безпека, Екологія

 • Практичні курси:

  Екологічна безпека, Оцінка екологічного ризику, Устаткування екологічно безпечних технологій, Ландшафтна екологія.

 • Конспекти лекцій з курсів:

  Основи екології, Екологічна безпека, Оцінка екологічного ризику, Устаткування екологічно безпечних технологій, Ландшафтна екологія.

НАУКОВА РОБОТА

Вплив забруднюючих речовин на гідросферу та біосферу. Фізико-хімічні та біологічні методи очистки концентрованих стічних вод.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано біля 20 статей та методичних розробок.

 1. Мальований М.С., Гуглич С.І., Друзюк В.М., Шмандій В.М. Співполімеризація сірки дициклопентадієном. Розроблення технології //Хімічна промисловість України. – 2004. - №5. - С. 35-38.
 2. Базилевич С.І., Лопушанський А.С., Мальований М.С., Гуглич С.І. Кополімерна сірка. Технологічні засади виробництва //Хімічна промисловість України. - 2005. - №2. - С. 33-38.
 3. Мальований М.С., Гуглич С.І. Одержання нерозчинної модифікації сірки методом співполімеризації //Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "Комплексне використання сировини, енерго- та ресурсозберігаючі технології у виробництві неорганічних речовин". - Черкаси. - 2004. - С. 96-97.
 4. Мирослав Мальований, Сергій Гуглич, Ольга Фурман. Технологічні аспекти синтезу кополімерної сірки // Вісник НУ „Львівська політехніка”. – Хімія, технологія речовин та їх застосування. - 2003. - №488. - С. 223-226.