• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Дячок Василь Володимирович

Професор
д.т.н., профессор
DyachokVasil@gmail.com

 
ОСВІТА
 • Львівський політехнічний інститут, факультет технології органічних речовин, спеціальність “технологія біологічно-активних сполук”
 • 1995 - кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.08 «Процеси та апарати хімічної технології». тема кандидатської дисертації - "Масообмін при екстрагуванні органічної сировини"
 • 2011 - доктор технічних наук за спеціальністю 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв». Тема докторської дисертації - "Науково-теоретичні основи екстрагування лікарської рослинної сировини"
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1995-1999 роки - асистент кафедри хімічної інженерії та промислової екології Державного університету “Львівська політехніка”

1999-2002 роки - доцент кафедри хімічної інженерії та промислової екології Національного університету “Львівська політехніка”

2002–2011 роки - доцент кафедра екології та охорони навколишнього середовища

з 2012 року до тепер - професор кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • «Основи екології»
 • «Основи промислової екології»
 • «Технологія та устаткування для очищення газових викидів»
 • «Переробка та утилізація твердих промислових відходів»
 • «Теоретичні основи охорони навколишнього середовища»
 • «Екологія людини»
 • «Інженерна екологія»
 • «Основи промислової екології»
 • «Технологічні процеси охорони навколишнього середовища теоретичні основи охорони навколишнього середовища»
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – тепломасообмін у системах тверде тіло–рідина та дослідження масообмінних процесів, що здійснюються без фазових переходів.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано близько ста публікацій, з них 80 наукових статей та 10 патентів. Автор двох навчальних посібників.

 1. V. Dyachok, M. Malovanyy, I. Ilkiv. Some kinetic regularities of intracellular substance extracting / Chemistry & chemical technology. – 2011. - Vol. 12, № 4 .- P. 163-167.
 2. Dyachok V. Extraction process of intracellular substance / Chemistry & chеmical technology. – 2010. - Vol. 4, №2.- P. 163-167.
 3. Дячок В.В. Моделювання нетрадиційних випадків перебігу екстракційних процесів.//Вопрсы химии и химической технологии. – 2008. - №6. – С. 209 - 212.
 4. Дячок В.В. Дослідження швидкості процесу екстрагування із рослинної сировини. // Вісник НУ Львівська політехніка Хімія, технологія речовин та їх застосування.-2007.-№ 590.- С. – 240-244
 5. Дячок В.В., Іванків О.Л. Про співвідношення фаз при сумісному екстрагуванні суміші рослинної сировини. Фармацевтичний журнал. – 2007. - №1. –С 98-101