• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Дерейко Христина Олегівна

Доцент
к.т.н., доцент
dereykokhrystyna@gmail.com

 
ОСВІТА
 • Державний Університет «Львівська політехніка», диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю 8.091611 «Промислова екологія та охорона навколишнього природного середовища», кваліфікація інженера-хеміка-технолога, 1996 р.;
 • Державний Університет «Львівська політехніка», диплом магістра з відзнакою за спеціальністю 8.091611 «Промислова екологія та охорона навколишнього природного середовища», 1997 р.;
 • Швейцарський Федеральний технологічний інститут у Лозанні, Швейцарія, диплом магістра за спеціальністю «Інженерія та системи менеджменту навколишнього середовища», 2001 р.
 • Аспірантура: 1997-2002 рр., Національний Університет «Львівська політехніка», кафедра екології та охорони навколишнього середовища
 • Кандидатська дисертація: 2002 р., (Тема: Хемосорбція кислих газів спалювання побутових відходів в апаратах з зовнішнім підводом енергії Спеціальність: 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології. Керівник: проф. Гумницький Я.М.)
 • Вчене звання доцента: 2013 р., Національний Університет «Львівська політехніка», кафедра прикладної екології та збалансованого природокористування
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1997 - 2002 рр. – аспірант, Національний Університет «Львівська політехніка», кафедра екології та охорони навколишнього середовища

2000 - 2006 рр. – асистент, Національний Університет «Львівська політехніка», кафедра екології та охорони навколишнього середовища

2006 - 2011 рр. – доцент, Національний Університет «Львівська політехніка», кафедра екології та охорони навколишнього середовища

2011 – 2013 рр. - доцент, Національний Університет «Львівська політехніка», кафедра прикладної екології та збалансованого природокористування

2013 р. – до теперішнього часу - доцент, Національний Університет «Львівська політехніка», кафедра екології та збалансованого природокористування

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • «Оцінка життєвого циклу», «Основи промислової екології» для студентів базового напряму підготовки 6.040106 ЕО « Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування»
 • «Система екоменеджменту та екоконцепція сталого розвитку» для студентів спеціальності 8.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища”
 • «Екологія», «Основи екології» для студентів різних напрямів підготовки
НАУКОВА РОБОТА

Основні напрямки наукових досліджень - оцінка життєвого циклу та її застосування з метою аналізу екологічного впливу різних процесів та продуктів; ефективні методи уловлення та фіксації викидів діоксиду вуглецю; екоменеджмент твердих побутових та промислових відходів; проблеми сталого розвитку

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Автор 39 наукових праць (в тому числі 38 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій, 1 патент на винахід) та 10 навчально-методичних праць.

 1. Х.О. Дерейко. Оцінка життєвого циклу процесів уловлення діоксиду вуглецю // Східно - Європейський журнал передових технологій, № 6 / 6 (60), 2012, стор. 18-24
 2. Y. M. Gumnitskuy, K.O. Dereyko. «Theoretical analysis of chemisorption of gases in a three-phase system» published in journal “ Theoretical Foundations of Chemical Engineering”, Vol. 41, Number 4 / August, 2007, pp.343-348.
 3. Дерейко Х.О., Гумницький Я.М., Мальований М.С. Абсорбер для очищення газів. Патент України, МПК6 В 01 D 53/54 № 99052589 - Заявл. 07.05.1999; Опубл. 15.05.2001. Бюл. №4
 4. Gumnitsky Y., Dereyko K., Malovanyy M. SO2 chemosorption in three-phase system. // Environmental protection into the Future. - 2007. - Czestochowa, Czestochowa Polytechnic Pub.- p.173-177.
 5. KHRYSTYNA DEREYKO, YAROSLAV GUMNITSKY, YURIY YATCHUCHUN. Chemisorption treatment of flue gases produced by municipal solid waste incineration. // Summaries of 15-th International Congres of Chemical and Process Engineering (CHISA – 2002), Praha, 2002, Summaries 2, Separation Process, p. 183.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Неодноразовий переможець конкурсів на отримання міжнародних навчальних та науково-дослідницьких стипендій:

 1. Стипендія Французького уряду для проведення наукових досліджень в Університеті міста Сержі-Понтуаз (Франція) та Загальній Компанії Навколишнього Середовища м. Сержі-Понтуаз (Франція), 1997-1998 рр. Тема досліджень: Менеджмент твердих відходів.
 2. Стипендія Швейцарського уряду для навчання в магістратурі Швейцарського Федерального технологічного інституту у Лозанні (Швейцарія) за спеціальністю «Інженерія та системи менеджменту навколишнього середовища», а також стажування на підприємстві по сортуванню, рециклізації та спалюванню твердих відходів (STRID) м. Івердон-ле-Бен (Швейцарія), 2000 – 2001 рр. Тема магістерської роботи: Оцінка життєвого циклу менеджменту твердих відходів на підприємстві STRID
 3. Стипендія Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України для наукового стажування в Університеті м. Ньюкасл (Австралія), 2011-2012 рр. Тема наукових досліджень: Ефективні методи уловлення та фіксації викидів діоксиду вуглецю, аналіз екологічного впливу цих методів шляхом застосування методології оцінки життєвого циклу.

 

Активний учасник Програми Балтійського Університету – Університетської співпраці, координованої Центром Сталого Розвитку в Університеті м. Уппсала, Швеція

Компетентність роботи з комп’ютерними програмами SimaPro, OLI Analyzer Studio, Aspen HYSYS™

Вільне володіння іноземними мовами: англійська, французька, польська, російська.