• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Березюк Дарія Олександрівна

Доцент
к.х.н., доцент
berezuk@polinet.lviv.ua

 
ОСВІТА
 • Лопатинська середня школа Радехівського р-ну, Львівської обл. Рік закінчення - 1970.
 • Державний університет ім. Ів. Франка, хімічний факультет за спеціальністю "хімія". Рік закінчення - 1975.
 • Заочна аспірантура при кафедрі неорганічної хімії Державного університету ім. І. Франка. Рік закінчення - 1984.
 • 1986 рік - кандидат хімічних наук. Назва дисертаційної роботи: "Исследование систем {Y, Ce}-Fe-{V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W, Re} (фазовые равновесия, кристалличкская структура и некоторые физические свойства тернарных соединений)" Спеціальність 02.00.01- неорганічна хімія
 • 2002 рік - доцент кафедри хімії і технології неорганічних речовин.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1976 рік - інженер НДС на кафедрі неорганічної хімії хімічного факультету Державного університету ім. І. Франка.

1979 рік - молодший науковий співробітник там же.

1986 рік - науковий співробітник там же.

1993 рік - викладач хімії Львівського економічного бізнес-коледжу.

1994 рік - декан товарознавчого факультету цього ж коледжу.

1995 рік - старший викладач Державного університету "Львівська політехніка".

1999 рік - доцент кафедри хімії і технології неорганічних речовин.

2002 рік - доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища.

2011 рік - дотепер доцент кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • «Загальна та неорганічна хімія»
 • «Неорганічна та органічна хімія»
 • «Мікробіологія»
 • «Кристалохімія»
 • «Матеріалознавство»
 • «Діаграми стану металічних систем»
 • «Екологія»
 • «Основи екології»
 • «Геологія з основами геоморфології»
 • «Екологічна етика»
 • «Вступ до фаху»
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – кристалохімія металічних систем. Діаграми потрійних систем. Загальна та неорганічна хімія. Екологія. Вплив забруднюючих речовин на літосферу та біосферу. Екологічна освіта та культура.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 1. Березюк Д.О., Мальований М.С., Дячок В.В., Ятчишин Ю. Й. Екологічна етика: Навчальний посібник.-Львів: БаК, 2010.-268с.
 2. Бодак О.И. , Печарский В.К., Калычак Я.М., Березюк Д.А. Некоторые тройные системы с участием РЗМ. Фазовые равновесия в металлических системах. М.: Наука, 1981, с.57-63.
 3. Березюк Д.О. Особливості будови ізотермічних перерізів {Y, Ce}- Fe – d – елементи IV-VII груп. Вісник ДУ “Львівська політехніка”, сер., хім., Львів, ДУЛП, 1997, № 332, с. 60-63
 4. Мерцало И.П., Яворский В.Т., Березюк Д.О., До питання кристалізації Al2O3 на поверхні алюмінієвих сплавів. Сб. науч.трудов. межд. техн. конф. "Современные проблемы химической технологии неорганических веществ", т.2. Одесса, 2001, c. 134-137..
 5. Бодак О., Чорнобривець Л., Березюк Д.О., Герман Н. Діаграма фазових рівноваг системи Y - Cu - Si при 870 К. Вісник Львів. ун-ту. Сер. Хім., 2002. Вип. 41