• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

Коваль Надія Миронівна

Завідувач лабораторіям
n.bus@yandex.ua

 
ОСВІТА
  • Вища освіта: ЛоЛПІ, спеціальність – «Електропривід та автоматизація промислових установок», кваліфікація – інженер-електрик, 1987 р.
  • Аспірантура: з 2012 р. – здобувач наукового ступеня, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра екологічної безпеки та аудиту.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1982–1983 роки – лаборант, НДЛ-4 ЛоЛПІ.

1983–1987 роки – радіомонтажник 1-5 розрядів, НДЛ-4 ЛоЛПІ.

1987–2002 роки – інженер ІІ категорії, НДЛ-4 НУ «Львівська політехніка».

2002–2011 роки – інженер ІІ кат. кафедри «Охорона праці», НУ «Львівська політехніка».

2004–2011 роки – асистент (0,25 ст.) за сумісництвом кафедри охорони праці, НУ «Львівська політехніка».

На даний час – фахівець кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

«Охорона праці в галузі»

НАУКОВА РОБОТА

Оптимізація екологічного стану територій внаслідок забруднення навколишнього середовище важкими металами.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 14 наукових праць, у тому числі 3 статті у фахових виданнях.

Серед них:

  1. Коваль Н.М. Форми і методи пропоганди безпеки життєдіяльності / Стець М.Б. // Матеріали LXVIІ наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету. – Київ: Національний транспортний університет. – 2011. – С. 36–37.
  2. Коваль Н.М. Використання програмного комплексу SunRav для розробки електронних версій навчальних курсів / Пістун І.П., Стець М.Б. // Матеріали LXVIІ наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету. – Київ: Національний транспортний університет. – 2011. – С. 408–409.
  3. Коваль Н.М. Виховання усвідомленої поведінки дітей до небезпек / Пістун І.П., Стець Р.Є. // Збірник наукових праць 10-ї міжнародно-наукової конференції «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика» БЖДЛ. – Київ, 2011. – С. 509.