• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

Войціховська Алла Станіславівна

Асистент
alla.voytsyhovska@gmail.com

 
ОСВІТА
  • Львівський державний університет ім. І. Франка, спеціальність – хімія, рік закінчення – 1995.
  • Львівський національний університет ім. І. Франка, аспірантура, спеціальність – «Екологічна безпека», рік закінченння – 2008.
  • Працює над кандидатською дисертацією «Оцінювання впливу важких металів на ґрунти в районі Львівського полігону твердих побутових відходів».
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1995–2001 рр. – вчитель, середня школа №33 м. Львова.

2001–2007 рр. – головний спеціаліст відділу інструментально-лабораторного та радіаційного контролю, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області.

2007–2009 рр. – головний спеціаліст відділу інструментально-лабораторного та радіаційного контролю, з 2009 по 2011 – заступник начальника відділу екологічного контролю за використанням та охороною земельних ресурсів, надр, старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища в Львівській області, Державна екологічна інспекція в Львівській області.

2011-2013 рр. –– асистент кафедри екологічної безпеки та аудиту, Національний університет «Львівська політехніка».

З 2013 рр. –– асистент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка».

НАГОРОДИ

Подяка Міністра охорони навколишнього природного середовища України «За сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток природоохоронної діяльності, збереження навколишнього природного середовища та з нагоди святкування Дня Незалежності України», 2007 рік.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

«Гідроекологія»

«Екологічний аудит»

«Екологічний контроль»

«Екологічний менеджмент»

НАУКОВА РОБОТА

Працює над науковими дослідженнями щодо вмісту важких металів в ґрунтах в районі Львівського полігону твердих побутових відходів. Метою роботи є оцінка рівня забруднення важкими металами ґрунтів.

Виконує науково-дослідну роботу з оптимізації екологічного стану територій внаслідок забруднення навколишнього середовища важкими металами, основним завданням якої є визначення ефективних шляхів оптимізації екологічного стану територій внаслідок забруднення навколишнього середовища важкими металами.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 30 наукових праць та 2 навчально-методичні праці.

Основні публікації:

  1. Voytsikhovska А.S. Evaluation of an ecological condition of components of an environment in an orb of influence of polygons rigid household and industrial wastes of the Lvov area / А.S. Voytsikhovska, M.S. Malyovanyy, O. Golodovska // Proceedings of a Polish-Swedish-Ukrainian seminar, Lviv Ukraine, October 26-28, 2006. Research and application of new technologies in wastewater treatment and municipal solid waste disposal in Ukraine, Sweden and Poland, E. Plaza, E. Levlin (Editors) TRITA-LWR.REPORT 3023, ISSN 1650-8610, ISRN KTH/LWR/REPORT 3023-SE, ISBN 978-91-7415-411-5, 2009. – P. 93-95.
  2. Войціховська А.С. Оцінювання екологічного стану ґрунтів в районі Львівського сміттєзвалища за вмістом валових форм важких металів / А.С. Войціховська, В.Д. Погребенник, В.В. Карабин // Зб. наук. праць, НАН України, МГІ. «Системи контролю навколишнього середовища». – Севастополь, 2012. – Випуск 18. – С. 192-195.
  3. Войціховська А.С. Експериментальні дослідження рухомих та кислоторозчинних форм важких металів у ґрунтах у зоні впливу Львівського полігону твердих побутових відходів / А.С. Войціховська, В.В. Карабин, В.Д. Погребенник // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: технічні науки. № 1. – 2013. – С. 96 – 99.
  4. Войціховська А.С. Природоохоронні аспекти поводження з твердими побутовими відходами / А.С. Войціховська, В.В. Карабин, В.Д. Погребенник / Ресурси природних вод Карпатського регіону / Проблеми охорони та раціонального використання // Матеріали Двадцятої Міжнародної науково-практичної конференції: збірник наукових статей. – Львів, 30-31 травня, 2013р. – Львів: ЛвДЦНІІ, 2013. – С. 200 -202.
  5. Войціховська А.С. Реабілітаційні заходи при забрудненні ґрунту / А.С. Войціховська, В.Д. Погребенник, С.Р. Войціховська / Збірник наукових статей IV Всукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю [Екологія/Ecology-2013], 25-27 вересня, 2013. – Вінниця: Видавництво-друкарня ДІЛО, 2013. – С. 332-334.
  6. Войціховська А.С. Оцінювання екологічного стану ґрунтів в районі Львівського сміттєзвалища з використанням ГІС / А.С. Войціховська // Зб. наук. праць, НАН України, МГІ. «Системи контролю навколишнього середовища». – Севастополь, 2013. – Випуск 19. – С. 303-306.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Участь в розробці системи «Екологічні реєстри об’єктів довкілля» на території Львівської області (2006 р.).

Автор та координатор проекту «Утилізація токсичних пестицидів на території Львівської області в басейнах транскордонних рік Сян, Західний Буг» (2007-2009 рр.).