Структура кафедри

Завідувач кафедри:

проф., д.т.н. Погребенник Володимир Дмитрович 1 навчальний корпус навчально-наукового інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола, вул. Ген. Чупринки, 130, кім. 218. Тел. + 38 (032) 258-91-16.

Викладацька – кім. 217 тел. + 38 (032) 258-91-18 , методичний кабінет – кім. 209, лабораторії – кім. 213-215.

Детальніше...

Інформація абітурієнтам

Кафедра екологічної безпеки та аудиту готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальностями 8.04010604 “Екологічний контроль та аудит” кваліфікації 2211.2 “Експерт з екології” та 8.04010603 “Екологічна безпека” кваліфікації 2149.2 “Інженер з техногенно-екологічної безпеки” (в процесі ліцензування), а також бакалаврів зі спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” зі спеціалізації “Екологічний контроль та аудит” (3-й і 4-й курс).

Детальніше...

Історія кафедри

Кафедру “Екологічної безпеки та аудиту” створено наказом ректора № 157-10 від 17.10.2011 року в складі навчально-наукового інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола і очолив її д.т.н., професор В.Д. Погребенник.

Наука

Основні напрямки наукових досліджень:

Кафедра виконує три науково-дослідні роботи в галузі екології: «Оптимізація екологічного стану територій внаслідок забруднення навколишнього середовища важкими металами» (наук. керівник – проф. Погребенник В.Д., відп. виконавець – асистент Войціховська А.С.), «Розроблення нових методів і засобів екологічного експрес-контролю продукції та середовищ» (наук. керівник – проф. Погребенник В.Д., відп. виконавець – ст. викладач Пашук А.В.), «Методи та засоби підвищення екологічної безпеки цукрового виробництва» (наук. керівник – проф. Погребенник В.Д., відп. виконавець – доцент Чаповська Р.Б.) та «Розроблення методів та систем захисту інформації» (наук. керівник – проф. Погребенник В.Д., відп. виконавець – асистент Політило Р.В.).

Детальніше...

Навчання

Кафедра екологічної безпеки та аудиту готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями:

  • 8.04010603 «Екологічна безпека» кваліфікації 2149.2 «Інженер з техногенно-екологічної безпеки» (в процесі ліцензування);
  • 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит» кваліфікації 2211.2 «Експерт з екології».

Форма навчання: денна.
Навчання проводиться за рахунок держбюджету та за кошти юридичних і фізичних осіб.
Термін навчання: 1,5 року — магістр.
Мова навчання: українська.

Детальніше...

Аспірантура

Кафедра екологічної безпеки та аудиту веде підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через аспірантуру. Аспіранти та викладачі кафедри беруть активну участь у засіданнях Ради молодих вчених. У 2012-2013 роках на кафедрі здійснюють дисертаційні дослідження 3 аспіранти. Великі потенційні можливості для розвитку наукової та видавничої діяльності кафедри дає науково-методична співпраця з українським та закордонними навчальними та науковими установами.

Інформація про аспірантів

Кафедра Аспірант, докторант, здобувач Форма навчання Рік вступу-закінчення % виконання роботи Керівник, вчене звання, наукова ступінь
1 КЕБ ас. Хромчак П.Т. заочна 2009-2013 60% Погребенник В.Д., д.т.н., професор
2 КЕБ ас. Пігур Н.В. денна 2010-2013 40% Погребенник В.Д., д.т.н., професор
3 КЕБ ас. Грет М.С. заочна 2011-2015 10% Погребенник В.Д., д.т.н., професор
 • розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

 

Шибанова Алла Миколаївна

Асистент
к.т.н.
svyat.sh@yandex.uaОСВІТА
 • Вища освіта: Державний університет «Львівська політехніка», спеціальність – "Технологія бродильних виробництв і виноробства", 1999р.
 • Аспірантура: 2006 – 2009 рр. – Національний університет «Львівська політехніка», аспірантура з відривом від виробництва.
 • Кандидатська дисертація: "Композити на основі полістиролу і полі метилметакрилату, наповнені оксидами титану та цинку з полівінілпіролідоном", за спеціальністю – 05.17.06 "Технологія полімерних і композиційних матеріалів ". Керівник – д.х.н., проф. Суберляк О.В.. Рік захисту – 2000 р.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
2000–2006 роки – інженер – хімік, Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості ім. Т.Шевченка, санітарно-промислова лабораторія, м. Львів.
2006–2009 роки – аспірант, Національний університет «Львівська політехніка».
2009–2010 роки – молодший науковий співробітник, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра органічної хімії.
2010-2012 роки – старший викладач, Львівський інститут економіки і туризму, кафедра харчових технологій та ресторанної справи.
З 2012 року – асистент, Національний університет «Львівська політехніка».
 
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
«Гідроекологія»
 
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – оптимізація екологічного стану територій внаслідок забруднення навколишнього середовища важкими металами.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 21 наукових праць (в тому числі 19 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 3 навчально-методичних праць.

Серед них:
 1. Шибанова А.М. Вплив кополімерів ПВП на властивості композитів на основі полістиролу і оксидів металів /А.М. Шибанова, Левицький В.Є., Суберляк О.В. // Вісник НУ “Львівська політехніка”, “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2009.- №645. - С. 302-305.
 2. Шибанова А.М. Розробка вододисперсійних флексографічних фарб / Репета В.Б., Суберляк О.В. // Поліграфія і видавнича справа, УАД. - 2010. - № 2 (52). – С.112-117.
 3. Шибанова А.М. Дериватографічні дослідження композитів на основі поліестерних смол / Кочубей В.В., Суберляк О.В. // Вісник НУ “Львівська політехніка”, “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2010.- №667. - С. 435-439.
 4. Пат. 32621 Україна, МПК С 09 С 1/36, С 09 С 3/00 Спосіб модифікації двооксиду титану / Суберляк О.В., Левицький В.Є., Шибанова А.М.; заявник і патентовласник Національний університет “Львівська політехніка ”. – № u.2008 00034; заявл. 02.01.2008; опубл.26.05.2008, Бюл. № 10.
 5. Пат. 48455 Україна, МПК С 09, D 11/10 Вододисперсійна флексографічна друкарська фарба / Суберляк О.В., Шибанова А.М., Репета В.Б.; заявник і патентовласник Українська академія друкарства, Національний університет “Львівська політехніка”. – № а2009 07605; заявл. 20.07.2009; опубл.25.03.2010, Бюл. № 06.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інтереси - психологія, література, туризм, фото, музика.