• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

Політило Роман Володимирович

Асистент
к.т.н., асистент
polirom@gmail.com

 
ОСВІТА
  • Вища освіта: Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність – «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки», кваліфікація – інженер з комп’ютерних систем, 2007 р.
  • Аспірантура: 2007 – 2010 рр. – аспірантура Національного університету «Львівська політехніка», кафедра «Захист інформації».
  • Кандидатська дисертація: «Комп'ютеризовані вимірювальні засоби підвищеної точності для охоронних систем важливих об'єктів» – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. Керівник – д.т.н., проф. Погребенник В.Д.. Рік захисту – 2011р.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

2007–2010 рр. – аспірант, Національний університет «Львівська політехніка».

2008 р. – асистент, Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем і технологій.

2011 р. – асистент, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра «Захист інформації».

2011-2013 р. – асистент, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра екологічної безпеки та аудиту.

На даний час – асистент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

«Геоекоінформаційні системи»

«Методологія та організація наукових досліджень в екології»

НАУКОВА РОБОТА

Розроблення нових методів і засобів екологічного експрес-контролю продукції та середовищ.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 1 монографію, 34 наукових праць, у тому числі 14 статей у фахових виданнях.

Серед них:

  1. Політило Р.В. Комп’ютерні системи охорони важливих об’єктів / Понгребенник В.Д // Монографія, Видавництво Львівської політехніки, 2013 – 146 С.
  2. R.V. Politylo The Computerized System for the Operational Environmental Monitoring Of the Aquatic Medium / V. Pohrebennyk, A. Romanyuk // ХV International PhD Workshop - OWD 2013, Wisla, Poland. – P. 315-317.
  3. R.V. Politylo Ultrasonic system for operational ecological control of water pollution / V. Pohrebennyk, A. Romanyuk // Матеріали I Міжнародної конференції молодих вчених EcoTour-2013, 21–23 листопада, 2013. – С. 26-28.
  4. Політило Р.В. Екологічна освіта в стратегії сталого розвитку / Мітрясова О., Погребенник В., Шибанова А. // Матеріали I Міжнародної конференції молодих вчених EcoTour-2013, 21–23 листопада, 2013. – С. 46-48.
  5. Політило Р.В. Розвиток та впровадження екологічно чистого виробництва та екологічних технологій / Погребенник В.Д. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки», 6 грудня 2013. - Харків, С. 124.