• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

Чаповська Роксоляна Богданівна

Доцент
к.т.н., доцент
chapovska-13@ukr.net

 
ОСВІТА
  • У 1989 р. закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю математика (кваліфікація – математик, викладач);
  • 1994-1997 рр. – навчання у стаціонарній аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка, кафедра механіки;
  • 1998 р – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Тема – ”Контактна взаємодія пружних тіл із урахуванням нестаціонарного та квазістаціонарного фрикційного теплоутворення”;
  • 2004 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1990–1994 рр., 1997–1998 рр. – Український державний лісотехнічний університет, інженер-програміст кафедри обчислювальної техніки та моделювання технологічний процесів, інженер-програміст обчислювального центру асистент (за сумісництвом).

1998–2007 роки – Львівська державна фінансова академія, доцент кафедри економічної кібернетики.

2007–2010 роки – Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті ”Львівська політехніка”, доцент кафедри інформаційних систем і технологій.

2010-2011 роки – Дрогобицький державний педагогічний університет, доцент кафедри економічної кібернетики та інноватики.

З 2011 року – дотепер – доцент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності ІЕПТ НУ ”ЛП”.

НАГОРОДИ

1997 рік – присуджено грант Соросівського Аспіранта № PSU071060.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальні дисципліни:

Бази даних в екології

Екологічна статистика

НАУКОВА РОБОТА

Напрями науково-технічних досліджень – проблеми екологізації в цукрівництві, розробка методів та засобів підвищення екологічної безпеки цукрового виробництва.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 60 наукових праць, з них – 38 статті у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів конференцій різного рівня, 15 навчально-методичних праць (з них – 3 навчальних посібники з грифом МОН), 1 патент на корисну модель.

Серед них:

  1. Чаповська Р., Жмуркевич А. Робота з базами даних Microsoft Access 2000: Навч. посіб. МОН України. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 324 с.
  2. Делявський М. В., Жмуркевич А. Є., Одрехівський М. В. Чаповська Р. Б. Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA: Навч. посіб. МОН України / За заг. ред. Р.Б. Чаповської. – Чернівці: Книги XXI, – 2006. – 430 с.
  3. Барига А., Полець Б., Чаповська Р.Б.Застосування дезінфекційних засобів під час зберігання буряків у кагатах. – Цукор України №(87). – 2013. 16–19, 45-48 с.
  4. Патент UA 86763. Спосіб дезінфекції цукрових буряків ”Біостеридом міцним” перед зберіганням у кагатах /Барига А., Чаповська Р.Б., Бордун І.М., Пташник В.В. – опубл. 10.01.2014 р.