• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

Стадницька Юлія Юріївна

Асистент
julis13@ukr.net

 
ОСВІТА
  • У 2009 році закінчила Національний університет «Львівська політехніка» з відзнакою за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва;
  • З 2010 року навчалася в аспірантурі у Львівському державному інституті новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. У 2011 році переведена в аспірантуру НУ «Львівська політехніка».
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

2010 р. - викладач спецпредмета «Основи економіки і основи правових знань» у Львівському міжрегіональному центрі соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів Міністерства праці та соціальної політики України;

з 2014 р. по теперішній час – асистент кафедри туризму ІЕПТ ім. В. Чорновола НУ «Львівська політехніка».

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Читає лекційний курс та веде практичні заняття з дисципліни «Управління персоналом». Веде практичні заняття та лабораторні з дисциплін «Менеджмент в туризмі», «Історія туризму», «Діяльність туристських самодіяльних організацій», «Управління якістю туристичних послуг», «Інновації в туризмі», «Організація підприємницької діяльності в туризмі», «Управління проектами в туризмі», «Організація туризму (туристичних подорожей)», «Планування діяльності організацій турбізнесу» для студентів напряму «Туризм».

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси - узагальнення і науково-прикладне вирішення ідентифікації чинників розміщення господарської діяльності.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 24 наукові праці (в тому числі 21 у фахових виданнях, наукових журналах, зарубіжних виданнях та збірниках матеріалів міжнародних конференцій), 1 підручник та 2 монографії. Серед яких:

  1. Стадницька Ю.Ю. Чемпіонат Європи-2012 з футболу у м. Львові: чинники розміщення нового стадіону «Арена Львів». / Ю.Ю. Стадницька // EURO 2012 POLSKA-UKRAINA ASPEKTY ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNE. Pod redakcija Mirosława Boruszcaka. Wyzsza szkoła turystyki i hotelarstwa w Gdansku. Studenckie zeszyty naukove, Gdansk 2012.- С. 203-210
  2. Просторова організація економічних систем: монографія / Ю.І. Стадницький, Т. Б. Данилович, О. В. Музиченко-Козловська, В. В. Войцеховська, А. В. Симак А.В., А. Л. Висоцький, Ю. Ю. Стадницька // Львів: Новий Світ-2000, 2013.- 271 с.
  3. Stadnickа Y. Locus nascendi factors for the economics goods allocation / Stadnickij Y., Voytsekhovska V., Simak A., Stadnicka Y. // ECONTECHMOND an international quarterly jornal on economics in technology, new technologies and modelling processes -2013. Vol.2. No 1.- С.49-55.
  4. Стадницька Ю. Ю. The economic goods allocation: locus nascendi factors / Ю.Ю. Стадницька//Gospodarka i finanse: rozwój lokalny i regionalny: Zeszyt Staropolskej Szkoły Wyższej w Kielcach, 2014, Nr. 4. – S.135-144.
  5. Стадницька Ю.Ю. Сучасні тенденції дифузії технологічних інновацій в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі / Ю. І. Стадницький Ю. І., Ю. Ю.Стадницька// Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – Вип. 8. Хмельницький: ХКТЕІ, 2014. – с.425-434