• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

 

Недзвецька Ольга Василівна

Ст. викладач
olga_nedz@rambler.ruОСВІТА

- у 1981р. закінчила акторське відділення Дніпропетровського державного театрального училища за спеціальністю «актор театру ляльок»;

- у 1999р. закінчила Університет антропокосмології Товариства «Знання» України за спеціальністю «Антропокосмологія», кваліфікація «лектор-методист антропокосмології»;

- у 2002р. закінчила з відзнакою Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю «Культурологія», кваліфікація «педагог, організатор дозвілля».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1981-1983 роки – вихователь у д/к №261 м. Дніпропетровська;
1983-1988 роки – актриса у Львівському обласному театрі ляльок; зйомки у кінофільмах;
1988-2006 роки – у допоміжному складі у Львівському факультеті Дніпропетровського державного університету залізничного транспорту ім. В. Лазаряна.
За сумісництвом 2003-2010 роки – викладач, згодом ст. викладач Львівської філії Київського національного університету культури і мистецтв;
2007-2011 роки – асистент, згодом ст. викладач кафедри менеджменту Львівського ЛДІНТУ ім. В. Чорновола.
Зараз ст. викладач кафедри туризму ІЕПТ ім. В. Чорновола НУ «Львівська політехніка».

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Читає лекційні курси та веде практичні заняття з дисциплін «Світовий туризм», «Організація дозвілля» (для напряму «Менеджмент») та веде дисципліни «Історія української культури», «Історія туризму», «Культурологія» для студентів напряму «Туризм».

НАУКОВА РОБОТА

Напрями наукових досліджень: сучасні культурні практики; організація позанавчального часу студентської молоді ВНЗ України, у тому числі молодіжних туристичних подорожей; культурно-мистецькі анімаційні проекти; відродження української національної та етнокультури.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано більше 25 наукових праць в Україні, Росії, Білорусії (у тому числі 14 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій).

Найвагоміші праці:
  1. Недзвецька О. В. Дозвілля як соціально-історичний феномен [Текст] / Ольга Василівна Недзвецька // Філософські пошуки, вип. XVI. Львів-Одеса: Cogito – Центр Європи, – 2004. – С. 235 - 241
  2. Недзвецька О. В. Формування творчої активності студентів вищих технічних навчальних закладів у спорті та дозвіллєвій діяльності [Текст] / Ольга Василівна Недзвецька // Теорія та методика фізичного виховання: Збірник наукових праць. Вип. 3 – Харків, 2006. – С. 41 – 44
  3. Недзвецька О. В. Педагогічні умови організації культурно-дозвіллєвої діяльності студентства вищих технічних навчальних закладів [Текст] / Ольга Василівна Недзвецька // Вісник Харківської державної академії культури: Збірник наукових праць. Вип. 26: Педагогіка. – Х.: ХДАК, 2009. – С. 221-229
  4. Недзвецька О. В. Творча активність молоді технічних університетів в організації культурно-дозвіллєвої діяльності [Текст] / Ольга Василівна Недзвецька // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв: Збірник наукових праць. Вип. 25: Культурологія. – К.: КНУКіМ, 2009. С. 109-117
  5. Недзвецька О. В. Дозвіллєва діяльність студентства вищих технічних навчальних закладів як здоровий спосіб життя молоді [Текст] / Ольга Василівна Недзвецька // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв: Збірник наукових праць. Вип. 20: Педагогіка. – К.: КНУКіМ, 2009. С. 55-67
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

У 2002-2008 роках брала участь у розробках наукової школи Прикладної культурології при КНУКіМ.