• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

Макар Оксана Павлівна

Доцент
oksanamakar@ukr.net

 
ОСВІТА
 • Вища освіта: Львівський національний університет ім. І.Франка ( 1.06.2001 – 30.06.2006) кваліфікація – економіст-міжнародник.
 • Аспірантура: 2009-2013 рр. Львівський національний університет ім. І.Франка.
 • Кандидатська дисертація: “Макроекономічний аналіз впливу державного боргу на економічне зростання в Україні”, спеціальність – 08.00.01 економічна теорія та історія економічної думки.
 • Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Майовець Євген Йосифович .Рік захисту – 2013 рік.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2006 -2011 р.р. – асистент кафедри фінансів ЛДІНТУ ім. В. Чорновола.

2011 -2012р.р. – асистент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності НУ «Львівська політехніка».

2013-2014р.р. – доцент кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльностіНУ «Львівська політехніка».

З 15.09. 2014 р. по даний час – доцент кафедри туризму ІЕПТ ім. В. Чорновола НУ “Львівська політехніка”

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • «Основи зовнішньоекономічної діяльності»
 • «Фінанси»
 • «Міжнародні економічні відносини»
 • «Основи біржової діяльності»
 • «Економіка підприємства»
 • «Основи економічної теорії»
 • «Економіка природокористування»
 • «Міжнародний туризм»
 • «Рекреаційний потенціал територій»
 • «Маркетинг»
 • «Рекламно-інформаційне забезпечення туристичної діяльності»
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси - макроекономічний аналіз впливу державного боргу на економічне зростання в Україні.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 35 наукових праць ( в тому числі 20 статей у фахових ви данях, 15 – науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 20 навчально-методичних праць.

Найвагоміші серед них:

 1. Макар О.П. Макроекономічний аналіз впливу державних запозичень на економічне зростання / О.П. Макар // Матеріали вісника Чорноморського державного університету ім. Петра Могили “Інвестиції практика та досвід” № 22, 2011р. м. Миколаїв, - С.94-97.
 2. Макар О.П . Вдосконалення системи управління державним боргом як передумови економічного зростання / О.П. Макар // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць – Львів: РВВ НЛТУ України. - 2012. - № 22.1 - С. 284-291.
 3. Макар О.П. Світовий досвід управління державним боргом і перспективи його застосування в Україні /О.П. Макар // Матеріали вісника “Економіка та держава”, №10, 2012, Київ, С.210-220.
 4. Макар О.П. Політика державних запозичень в умовах фінансової кризи. [Електронний ресурс]. / О.П. Макар // Матеріали вісника “Ефективна економіка”, № 10, 2012, Донецьк. Режим доступу до журналу:
 5. Макар О.П. Зміцнення боргової безпеки як передумови економічного зростання / О.П. Макар // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць – Львів: РВВ НЛТУ України. - 2012. - № 22.12 - С.288-292 .