• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

 

Костючко Василь Миколайович

Асистент
kostyuchko@i.uaОСВІТА

Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «Менеджмент у невиробничій сфері», кваліфікація менеджер туризму, 2002 р.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Викладач кафедри менеджменту і туризму коледжу «Західноукраїнський колегіум» з 2003 р.
Асистент кафедри менеджменту ЛДІНТУ ім. В. Чорновола з 2004 по 2010 р.
Асистент кафедри туризму з 2011 р. ІЕПТ НУ «Львівська політехніка»

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Веде практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Рекламно-інформаційні системи маркетингу туризму», «Технологія туристичної діяльності», «Організація обслуговування туристичних маршрутів і турів», «Організація обслуговування в туристичних комплексах і готелях», «Екологічний туризм і агротуризм», «Інформаційні системи в менеджменті» (для напряму «Менеджмент») та веде дисципліни «Маркетинг туризму», «Інновації в туризмі», «Рекламно-інформаційна діяльність в туризмі» для студентів напряму «Туризм».

НАУКОВА РОБОТА

Напрями наукових досліджень: стратегічне планування розвитку туристичних центрів, методи просування турпродукту на ринку.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 12 наукових праць (в тому числі 10 статей у фахових виданнях, наукових журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій).

Найвагоміші праці:
  1. Теребух А.А., Костючко В.М. Досвід стратегічного планування розвитку туристичних центрів // Видавництво НУ “Львівська політехніка” “Проблеми економіки і підприємництва”. - 2005. - № . - С. 205-211.
  2. Костючко В.М. Організаційні і фінансові аспекти реалізації стратегічних планів розвитку туристичних центрів // Видавництво НУ “Львівська політехніка” “Проблеми економіки та управління”, 2006. - № . - С. 246-254.
  3. Костючко В.М. Врахування інтересів зацікавлених сторін як основна передумова успіху стратегічного планування розвитку туристичних центрів // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики: Матерiали міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 2006 р., НУ “Львівська політехніка”, - С. 97-98.
  4. Костючко В.М. Концепція розвитку туризму в територіальному утворенні як основа розроблення стратегічного плану // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Матерiали міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 2006 р., НУ “Львівська політехніка”, - С. 162-163.
  5. Костючко В.М. «Управління туристичною компанією на основі статистичних показників» / Реформування економічної системи в контексті міжнародного співробітництва»: матеріали економічної наукової інтернет-конференції. – Тернопіль, 2010. – С. 9-12.