• розкрутка сайту
 • зовнішня реклама львів

 

Ільницька-Гикавчук Галина Ярославівна

Доцент
к.е.н., доцент
ilnytska81@gmail.com

 
ОСВІТА
 • Вища освіта: Український державний лісотехнічний університет, спеціальність облік і аудит, кваліфікація спеціаліста з обліку і аудиту. Рік закінчення – 2003 р.
 • Аспірантура: 2005-2008 рр. Львівська державна фінансова академія, кафедра податків, бюджету та казначейської справи.
 • Кандидатська дисертація: „Фінансовий механізм екологічно збалансованого лісокористування”, спеціальність 08.00.06 - “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища”.
 • Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Римар Микола Васильович.Рік захисту – 2009 рік.
 • В 2013 році отримано атестат доцента кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2003-2011 роки – асистент кафедри обліку і аудиту Національного лісотехнічного університету України.

З 2011 року – доцент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності НУ «Львівська політехніка».

З 01.09.2015 року доцент кафедри туризму ІЕПТ ім. В. Чорновола НУ «Львівська політехніка».

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
 • «Основи зовнішньоекономічної діяльності»
 • «Облік і аудит»
 • «Менеджмент»
 • «Основи біржової діяльності»
 • «Економіка підприємства»
 • «Економіка природокористування»
 • «Управління якістю туристичних послуг»
 • «Право (Правове забезпечення туристичної діяльності)»
НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси – фінансовий механізм екологічно збалансованого лісокористування.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 35 наукових праць та 20 навчально-методичних праць. Є співавтором 1 монографії, 2 навчальних посібників.

Основні праці:

 1. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: монографія / за наук. ред. д.е.н. С.В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 372 с.
 2. Економіка природокористування: Навчальний посібник / Г.Я. Ільницька-Гикавчук, С.В. Князь, М.Т. Бець, О.П. Макар, Н.П. Яворська. - Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2014. - 315 с.
 3. Контролінг: Навчальний посібник / Г.Я. Ільницька-Гикавчук, Римар М.В., Данько Т.І., Дулин І.С. - Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2012. – 142 с.
 4. Ільницька-Гикавчук Г.Я. Управління витратами торговельного підприємства / Г.Я. Ільницька-Гикавчук, О.П. Макар // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2014. - №6. – С. 106-109.
 5. Ільницька-Гикавчук Г.Я. Розвиток екологічного аудиту в Україні / Г.Я. Ільницька-Гикавчук // Приднепровский научный вестник. – Дніпропетровськ, 2014. - № 7 (154). – С. 11-13.