• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

 

Брунець Богдана Романівна

Асистент
bohdanabrunets@gmail.comОСВІТА

Вища світа здобута у 2004 році в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Менеджмент організацій», ступінь магістра з менеджменту.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

2004 – 2005 рік старший лаборант кафедри «Менеджмент організацій» при НУ «ЛП»
2005 – 2011 асистент кафедри менеджменту ЛДІНТУ ім. В. Чорновола
2011 – до тепер асистент кафедри туризму, Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Для студентів кафедри туризму за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» викладаю дисципліни: «Інтернет – технології туристичної галузі», «Економіка підприємств ч.2.(в туристичній галузі)», «Менеджмент (Менеджмент в туризмі)». Є керівником навчальної практики «Вступ до фаху».

Для студентів спеціальності 7.14010301 «Туризмознавство», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» викладаю дисципліни: «Інвестиції в туризмі», «Логістика туризму», «Стратегічний менеджмент».

НАУКОВА РОБОТА

Працюю над дисертаційним дослідженням щодо формування туристичної інфраструктури Львівської області у розрізі сталого розвитку.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 35 наукових праць (в тому числі 27 статей у фахових виданнях,науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 9 навчально-методичних праць.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

На кафедрі туризму є відповідальною за профорієнтаційну роботу.

Продовж трудової діяльності у ВУЗі брала участь у науково-дослідних роботах на замовлення міжнародних програм:

  • Експерт проекту «Створення туристично-інформаційної інфраструктури у м. Львові» згідно програми Добросусідства Польща – Білорусія - Україна INTERREG IIIF/TACIS CBC2004-2006. Напрям роботи – «Розробка каталогу об’єктів туристичного потенціалуі обслуговування на околицях міста Львова для активного туризму»
  • Експерт Проекту «Польща – Україна Транскарпатія – нове відкриття». Виконання аналізу демократії локальної в розрізі програми сусідства Польща – Білорусія- УкраїнаINTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006

Вільно володію німецькою, голландською, російською мовами.