• розкрутка сайту
  • зовнішня реклама львів

 

 

Божук Тетяна Іванівна

Доцент
д.г.н., доцент
tbozhuk@gmail.com


ОСВІТА

Закінчила у 1996 р. географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, спеціальність за дипломом “географія”, кваліфікація – “географ. Викладач”.

У 2004 році в Національному університеті «Львівська політехніка» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.04 – кадастр та моніторинг земель Тема дисертації «Ландшафтний кадастр Українського Мармарошу».

У 2010 р. отримала вчене звання доцента кафедри менеджменту.

У 2014 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Тема дисертації «Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, практика».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1.09.1996 – 11.11.1997 - інженер ГНДЛ-18 НУ «Львівська політехніка»
12.11.1997 – 12.09.2006 - асистент кафедри кадастру територій НУ «Львівська політехніка»
2005 – 2006 - за сумісництвом доцент кафедри геодезії і гідромеліорації Львівського національного аграрного університету
13.09.2006 – 17.10.2011 - доцент кафедри менеджменту Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола
2006 – 2011 рр. - за сумісництвом – доцент кафедри теорії і практики туризму і готельного господарства Львівського інституту економіки і туризму
з 17.10.2011р. по теперішній час - доцент кафедри туризму ІЕПТ ім. В. Чорновола НУ «Львівська політехніка».

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Читає лекційні курси та веде практичні заняття з дисциплін «Екологічний туризм і агротуризм», «Релігійний туризм», «Рекреалогія», «Рекреаційні комплекси світу», «Організація туризму (Основи туризмознавства)», «Організація активних форм туризму», «Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності)», «Організація туризму (Туроперейтинг)»; здійснює керівництво курсовими роботами з «Організації туризму (Основ туризмознавства)» й «Організації туризму (Туроперейтингу)», виробничою практикою «Екскурсійною»; здійснює керівництво кваліфікаційними роботами студентів за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» та за спеціальністю 7.14010301 «Туризмознавство (туристична діяльність)».

НАУКОВА РОБОТА

Напрями наукових досліджень висвітлено у опублікованих наукових працях, а саме: теоретичні й методологічні засади формування і функціонування рекреаційно-туристичних дестинацій, теоретико-методичні аспекти релігійного туризму, рекреаційно-туристична діяльність на території об’єктів природо-заповідного фонду, бальнеологічних курортів і гірських туристичних центрів, картографічне забезпечення туристичної діяльності тощо.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 150 наукових праць (в тому числі 125 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 35 навчально-методичних праць.

Найвагоміші праці:
  1. Релігійний туризм: термінологічний словник-довідник / Автор-упорядник Т. Божук. – Львів : Український бестселер, 2010. – 152 с.
  2. Bozhuk T.I. Geotouristic objects in the context of the recreation-touristic destinations concept / Geo-Carpathians Potential of the Cognitive Tourism / Edited by Ihor M. Bubniak and Andrzej T. Solecki. – Krosno, 2014. – C. 121-129.
  3. Bozhuk T. I. Recreational and tourist destinations for the needs of outdoor winter activities (on the example of ukrainian ski resorts) // Scientific Review of Physical Culture. Volume 4, Issue 1, 2014. – P. 136-145.
  4. Божук Т. И. Информационное и картографическое обеспечение рекреационно-туристических дестинаций / Божук Т. И. // Веснік Брэсцкага універсітэта Серыя 5. Хімія. Біялогія. Навукі аб зямлі» – №1. – 2014. – С. 43-49.
  5. Божук Т. Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, практика / Тетяна Божук – Львів : Український бестселер, 2014. – 468 с.